1-_BOF9640.jpg 6-_MGL1174.jpg 3-_BOF9678.jpg 7-_LEX7026.jpg 4-_MGL7434.jpg 8-DSCF2234.jpg 5-_MGL7312.jpg 9-_MGL7836.jpg 2-_BOF9658.jpg

Contributie

Contributies 2017/2018 (op basis van automatische incasso)

  Contributie Inschrijfgeld
Senioren € 363 € 85
Trimhockey € 205 € 85
Trimhockey plus € 256 € 85
A-junioren € 340 € 85
B-junioren € 340 € 85
C-junioren € 306 € 85
D-junioren € 306 € 85
E-junioren € 306 € 85
F-junioren € 238 € 85
Benjamins € 172 € 85
G-Hockey € 0 € 85
Niet-spelend lid € 57 n.v.t.
 
Onderstaand worden jaarlijks vastgesteld
   
Zaal competitie teams n.t.b.
Zaal niet-competitie teams n.t.b.
Zaal Panash training n.t.b.


De contributiebedragen en de incassodata zijn vastgesteld op de algemene leden vergadering van 27 juni 2017. De tarieven zijn gebaseerd op incasso-betaling. Bij facturatie via een nota wordt een toeslag in rekening gebracht van €10 per betalend lid. 


Leden die op de helft van het seizoen instromen (per 1 januari) betalen  tot aan de zomerstop 50% van contributie. Het jaar daarop betalen ze uiteraard het volle bedrag.


Betaling in 3 termijnen is mogelijk, alleen in combinatie met incasso-betaling.


Deze betaalwijze moet voor 15 augustus 2017 worden aangevraagd per mail op [email protected]. Hiervoor wordt € 10 extra gerekend. 

Alle leden krijgen vooraf bericht per email van incasso of de factuur, daarom is het belangrijk dat AthenA een correct email adres heeft. Een wijziging kan doorgegeven worden aan [email protected].

Het bankrekeningnummer voor contributiebetalingen aan HC AthenA is: NL21 ABNA 0488 3881 98. Als je zelf de contributie overmaakt, vermeld dan altijd het factuurnummer en het lidnummer van het lid erbij. Anders kunnen we niet traceren voor welk lid betaald is en krijg je onterecht een aanmaning.


Incassodata contributie en eventuele boetes.

Voor betaling ineens:

 

8 september 2017

Uitsturen Factuur contributie seizoen 2016-2017 en aankondiging incasso.

15 september 2017

Incasso van de bedragen aangekondigd op 8 september 2017. Mocht er sprake zijn van onvoldoende saldo of mocht je de incasso herroepen dan zullen wij genoodzaakt zijn extra kosten van 30 euro in rekening te brengen. Je kunt op eigen gelegenheid nog de verschuldigde bedragen overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0488 3881 98 voor 5 oktober 2017, daarna worden de bedragen verhoogd met 30 euro.

29 september 2017

Herinneringsmail nog openstaande/gestorneerde bedragen. Je kunt op eigen gelegenheid nog de verschuldigde bedragen overmaken op rekeningnummer NL21 ABNA 0488 3881 98 voor 5 oktober 2017, daarna worden de bedragen verhoogd met 30 euro.

6 oktober 2017

Aankondiging incasso nog niet ontvangen jaarcontributie op 13 oktober 2017, verhoogd met 30 euro administratiekosten

13 oktober 2017

Incasso van de bedragen aangekondigd op 6 oktober 2017. Mocht er sprake zijn van onvoldoende saldo of mocht je de incasso herroepen dan zullen wij genoodzaakt zijn de aanvoerders te informeren en melding te maken bij de KNHB als wanbetaler.

Voor gespreide betaling

Termijn 1:

  • incasso op 15 september 2017
  • 1e herinnering op 29 september 2017
  • incasso 2e herinnering + 30 euro administratiekosten op 13 oktober 2017. In geval van onvoldoende saldo of stornering: informeren aanvoerders en melding bij KNHB als wanbetaler.

 

Termijn 2:

  • incasso op 27 oktober 2017
  • 1e herinnering op 10 november 2017
  • incasso 2e herinnering + 30 euro administratiekosten op 24 november 2017. In geval van onvoldoende saldo of stornering: informeren aanvoerders en melding bij KNHB als wanbetaler.

 

Termijn 3:

  • incasso op 15 december 2017
  • 1e herinnering op 29 december 2017
  • incasso 2e herinnering + 30 euro administratiekosten op 12 januari 2018. In geval van onvoldoende saldo of stornering: informeren aanvoerders en melding bij KNHB als wanbetaler.

 

Familiekorting:

Er is sprake van familiekorting vanaf het 4e lid ingeschreven op hetzelfde adres conform onderstaand overzicht:

4 leden: 25 euro korting per adres,
5 leden: 50 euro korting per adres,
6 leden: 75 euro korting per adres,
7 leden: 100 euro korting per adres      


Deze korting wordt achteraf verrekend nadat de jaarcontributies van alle familieleden volledig zijn voldaan.


Opzeggen

Voor 1 mei van het lopende seizoen dient het lid zijn lidmaatschap op te zeggen indien hij het daaropvolgende seizoen geen lid meer wenst te zijn. Dit kan per mail via [email protected] en een melding aan het betreffende team.
 
Kantina

Daghap  €7,50

Zowel vlees/vis

als lekker vega 

beschikbaar
Reserveren
Wedstrijdschema's
Fluitschema's
Teams
Athena tweets
Agenda
23-6  Jongste Jeugddag
29-6  witte rook E-8tallen
29-6  Witte rook meisjes D
30-6  Familietoernooi
30-6  Hockeybitjes happen
1-7  E6-tallen toernooi
14-7  Vrienden B toernooi
hele agenda

Alle Sponsoren