5-_MGL7312.jpg 1-_BOF9640.jpg 7-_LEX7026.jpg 2-_BOF9658.jpg 4-_MGL7434.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sHistorie

De nog korte historie van hockeyclub AthenA
 
De aanloop
In de herfst van 2003 vatten een aantal ouders in de nieuwe wijk Park De Meer (op het oude Ajax terrein) het plan op een hockeyclub op te richten. Het net aangelegde Veld 14 (in de volksmond 'Johan Cruyffveld'), met de grootte van een kwartveld, bleek daar zeer geschikt voor. Het stadsdeel Oost-Watergraafsmeer reageerde enthousiast en stelde materialen en begeleiders beschikbaar. De trainingen werden verzorgd door begeleiders van Sportways en door sportmedewerkers van het stadsdeel en door onze eerste vrijwilligers. Op de eerste training, halverwege januari, verschenen 40 kinderen. Dat aantal groeide naar 70 en er volgde een tweede serie van tien trainingen, deze keer gefinancierd door de KNHB. We eindigden in juni met ruim 100 kinderen.
 
In april, mei en juni werd AthenA uitgenodigd om wedstrijdjes te spelen bij andere clubs en organiseerde AthenA wedstrijdjes en een toernooitje voor andere clubs uit Noord Holland.
Inmiddels was op 20 april 2004 (20 04 2004) AthenA officieel opgericht.

De zand-ingestrooide kunstgras velden die door voetbalverenigingen op het sportpark Voorland gebruikt worden voor trainingen en wedstrijden van de jonge jeugd werden gekeurd en geschikt bevonden om hockeylijnen in te leggen.
Het stadsdeel kon een en ander goed inpassen in het plan voor het Sport & Leisure park dat destijds in ontwikkeling was.
Het enige dat nog ontbrak, was een clubhuis.
 
Ons 1e clubhuis, onze eerste KantinA: ooit van DNC, DEC
Op de kop van de velden, dat door de aanleg van de A10 er dicht op was komen te staan, stond al zeventig jaar een klein sfeervol donker geverfd clubhuis met een tweetal kleedkamers. Van 1988-2004 was het gebruikt door DNC Rugby Amsterdam, maar in het voorjaar van 2004 werd DNC als zelfstandige rugbyclub opgeheven en vertrokken de overgebleven rugby-ers naar Amstelveen RC 1890. AthenA kon zo in het clubhuis trekken, dat helemaal compleet was ingericht, met het frituurvet nog in de frituurpan. Wij namen dus bijna alles over, zelfs het telefoonnummer. Zie als herinnering 3 pagina's van de DNC website
 
Maar, dit clubhuis, dat ons vanaf het allereerste begin zo enorm goed gepast heeft, als een heerlijke warme jas, dat was het clubhuis van voorheen Amsterdamse Voetbalvereniging D.E.C. en dat was weer een fusie van D.E.V. (Door Eendracht Verenigd, uit 1900) en Eendracht (1893). Hun fusienaam was A.V.V. De Eendracht Combinatie, kortweg D.E.C. en zij bestonden van 1904 tot 1982. Volgens 'Het Geheugen van Oost' is D.E.C. met A.V.V. B.P.C. (Be-Quick Pollux Combinatie) gefuseerd in 1982 tot A.V.V. D.N.C. (Amsterdamse Voetbalvereniging De Nieuwe Combinatie) en is op een zeker moment voetbal verruild voor rugby en werd het DNC Rugby.

Dat clubhuis zag er ooit (1960?) zo uit:

En hoe WIJ aan het clubhuis kwamen, dat lees je in onderstaand artikel 'Pronkstukken' in Het Parool.
Wij konden het clubhuis overnemen, voor € 1,- met alle inventaris erbij en zo waren wij plots in het bezit gekomen van een eigen clubhuis, of te wel, 1 veld en 1 clubhuis en vele enthousiaste hockey(st)ers en coaches en trainers, dat is de succesformule voor een glanzende groeiende vereniging. Er moest wel heel veel aan het clubhuis worden opgeknapt, zoals nieuwe ramen, nieuwe deuren en het dichten van een lek in de herendouches, en dat gebeurde door de eerste handige vrijwilligers. Het was het alleszins waard, want het was al een sfeervol gebouw en alras was het voor AthenA het ideale clubgebouw geworden, warm, gastvrij, bijzonder, echt met de juiste sfeer.
 
Er werd een logo bedacht en een tenue.
 

De allereerste AthenA teams, die in augustus 2004 begonnen zijn:

AthenA's Nieuwsbrieven 1 (jun 2004), 2 (nov 2004), 3 (apr 2005)

In de aanloop naar ons 1e lustrum verschenen er verschillende nieuwsbrieven.

AthenA heeft dit eerste clubhuis zeer intensief gebruikt en alle mogelijkheden benut. Al vrij snel sloopten we de garage en plaatsten we er twee 20-voet containers, om meer opslagruimte te hebben voor alle spullen. We kochten een aparte wc container die aan de achterzijde van het clubhuis werd gekoppeld, zodat we meer wc's tot onze beschikking kregen. En we kochten een kas, tot dan toe als tentoonstellingsruimte gebruikt, die we aan de voorzijde tegen het clubhuis aanzetten en via een sluisje een verbinding kreeg met de KantinA. Dat waren stuk voor stuk geweldige verbeteringen en uitbreidingen, die zo pasten bij onze sfeer. En onderwijl werd ook de bar en de keuken volledig verbouwd. Kleedkamers en douches hadden we eigenlijk niet: de thuiskleedkamer, met douches in een aparte ruimte, waren achter de bar en werden voor opslag van vooral de bar en keuken gebruikt. De gastenkleedkamer en doucheruimtes waren ook van elkaar gescheiden, rechts van de ingang. De kleedkamer was lange tijd bruikbaar, maar in de doucheruimte stonden allerhande speelattributen en keepersuitrustingen. Het is bijna niet voor te stellen dat we onze enorme groeispurt in dit clubhuis hebben kunnen ondergaan. Want hoe leuk het ook was en hoe intens, met al die coachbijeenkomsten in dit clubhuis, met brainstormsessies in de kAs, de ruimte was op en het einde naderde, wegens de uitbreiding van de A10. En buiten ging AthenA van 1 zandingelegd kunstgrasveld al snel naar 2 zandingelegde kunstgrasvelden (beide als kunstgrasveld overgenomen van voetbal, dus ze waren ook van het formaat voetbalveld, waarop voor ons de extra hockeyspeelveld belijning werd aangebracht) en kwam het eerste semiwaterveld in 2007.
 
Ons 2e clubhuis, onze 2e KantinA-SVAntinA, ooit van SVA, Animo
In zomer 2011 moesten wij echt gaan plaatsmaken voor de verbreding Ring-A10, de extra weg naar Sciencepark en het verbreden van het water. Naast onze KantinA stond het clubhuis van SVA, de ScheidsrechtersVereniging van Amsterdam. SVA zou ook hun clubhuis moeten opgeven, maar dat hoefde nog niet direct. Echter, SVA was zo groots om er in 2011 ook uit hun clubhuis te gaan en naar een voor hen nieuw onderkomen bij Geuzen-Middenmeer te gaan. Zo gunde SVA hun clubhuis aan AthenA, tot dat AthenA hopelijk een nieuw onderkomen had gevonden, voor de sloophamer dit SVA-clubhuis zou gaan opruimen, uiterlijk in 2013. Dus werd er verhuisd in de zomer van 2011, nadat zeer handige en deskundige klussers het SVA clubhuis eerst flink onder handen hadden genomen en geschikt hadden gemaakt voor AthenA. Aan de foto's onder dit artikel kun je zien dat aan de verbouwing, de inrichting en de verhuizing door alle teams is meegeholpen. En hoe onuitwisbaar in onze start dit 1e clubhuis ook geweest is, dit 2e clubhuis had 4 kleedkamers met douches, een ongekende luxe, die wij van 2004 tot 2011 niet hadden mogen smaken.
 
Dit SVA clubhuis had SVA in 1977 gekocht van Amsterdamse Voetbal Vereniging Animo-Onze Zwaluwen. A.V.V. Animo-de Zwaluwen was in 1920 was opgericht als Amsterdamse Voetbalvereniging Onze Zwaluwen, maar later hernoemd in A.V.V. Animo. Animo had de velden waar nu de Ring A10 ligt, vandaar die grote ramen in ons 2e clubhuis, die een prachtig zicht geven op juist .... de Ring. Zie de overzichtsfoto's in dit artikel. In de zeventiger jaren werd eerst de aanrijroute via Diemen en langs de Middenweg gewijzigd, werd de Gooiseweg aangelegd en werden de plannen voor de Ring onontkoombaar. Of te wel, Animo verloor z'n velden en daarmee leek het Animo clubhuis z'n betekenis te hebben verloren. Gelukkig is dat toen niet gebeurd, want anders hadden wij er van zomer 2011 tot maart 2014 niet zo prinsheerlijk in gewoond. En dat kon allemaal omdat SVA het Animo clubhuis kocht en er in huisde, tot ze het ons nog voor een periode van een kleine drie jaren gunde.

1959: in september is het nieuwe clubhuis van Animo klaar. Met grote ramen die uitzicht geven op de velden, die lagen daar waar nu Ring A10 ligt.

 
De nieuwbouwplannen waren al jaren een terugkerend item op de ledenvergaderingen. Welk gebouw te bouwen, dat bezorgde ons hoofdbrekens, maar op welke plek we zouden gaan bouwen, die leek niet aan enige twijfel onderhevig. De twee zandingelegde kunstgras ex-voetbalvelden waren immers fors groter dan een hockeyveld. Bovendien lag er ook nog een klein kunstgrasveld op de kop van veld 1, dat wij ook bereid waren op te offeren. Zo konden wij de nieuwe semiwatervelden veld 1 en 2 zo ver mogelijk uit elkaar leggen en ontstond er een aardige open ruimte tussen veld 1 en veld 2. En daarop was het nieuwe clubhuis gedacht. Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer dacht vanaf het allereerste begin volop met ons mee en keurde die plek goed. En zo begon in de zomer van 2011 de transformatie van veld 1 en 2, verhuisden wij van DNC-KantinA naar SVA-Animo, in onze bewoording naar de SVAntinA. Alleen moest er nog wel heel wat vergaderd worden, o.a. een tumultueuze vergadering die in de kantine van Voorland werd gehouden en moesten daarna de meningsverschillen samengebald worden, maar gebouwd ging er worden en december 2013, vlak voor Kerst, werd het clubhuis, deels casco, aan de stichting die het had laten bouwen opgeleverd (Stichting Acropolis) en konden de huurders er in: AthenA, FTSA Fysiotherapie, Woest Zuid buitenschoolse Sportopvang.
 
Daarom hulde aan deze eerste twee clubhuizen, die de start en groei van AthenA mee-faciliteerden, en mede mogelijk hebben gemaakt dat wij een prachtig groot multifunctioneel sportgebouw hebben kunnen laten neerzetten. 8 maart 2014 was onze eerste echte dag in het huidige clubhuis en dat weekend werden ook de laatste zaken verhuisd. Maar de slopershamer bleef uit, ongetwijfeld wegens inventarisatie- en aanbestedingsperikelen. Het stond dus leeg en dan wordt zo'n gebouw een doelwit van pyromanen: 27 mei 2014 was het zover, de SVAntinA was aangestoken en brandde grotendeels uit.
 
In de Echo verscheen op 16 april 2014 het volgende artikel over het 10-jarig jubileum van AthenA. Klik hier om het artikel als pdf te openen.
 
In de Hockeykrant Amsterdam, voorjaar 2014, verscheen het volgende artikel over het 10-jarig jubileum van AthenA.
 
AthenA's eerste KantinA met aangeplaatste kAs, vermoedelijk in 2009.

 
Voor de geïnteresseerden twee getekende plattegronden uit 1938 en 1957 en een luchtfoto uit 1988, dus van ver vóór onze AthenA tijd.
Het AUP (Algemeen Uitbreidings Plan) van Amsterdam van 1938 toont de mogelijke uitbreiding van Amsterdam, met name in het Westen en Zuiden. Maar het bestaande deel van Amsterdam is er ook op vastgelegd, dus ook al de eerste sportvelden die nu onderdeel zijn van het sportpark Middenmeer/Voorland, in het oostelijk deel van Amsterdam. AUP van Amsterdam 1938
 
Op het Uitbreidingsplan Recreatiegebied Watergraafsmeer uit 1957 zie je de velden van ons sportpark gedetailleerd ingetekend. Niet alle clubhuizen die wij nu kennen staan er al op, sommige lijken dus van na 1957 te zijn. UP Recreatiegebied Watergraafsmeer 1957
 
Op de luchtfoto van 28 maart 1971 zie je Stadion De Meer (met de wedstrijd Ajax-FC Twente, 3-0) aan de Middenweg, een randje Betondorp, de lus van tram 9 (en daarvan ligt er nu ook nog altijd een stukje, de voetbalvelden van Sportpark Voorland, een stukje Ringvaart en de boerderijen die daar waren. Daarop zie je ook ons eerste clubhuis (D.E.C./DNC) en ons tweede clubhuis (Animo), dat de velden heeft tussen het clubhuis en de Ringvaart. En aan de Middenweg zie je volkstuinen. Vergelijk maar met het Uitbreidingsplan Recreatiegebied Watergraafsmeer. Luchtfoto 28 maart 1971 De Meer en Sportpark Voorland
 
De luchtfoto uit 1988 is vooral interessant omdat daarop het zandbed voor de Ring A10 te zien is, waarvoor sportvelden en volkstuintjes hebben moeten wijken. Vergelijk maar met het Uitbreidingsplan Recreatiegebied Watergraafsmeer. Op de luchtfoto zie je ook het Ajax stadion De Meer. Luchtfoto 1988 Sportpark Voorland
 
De luchtfoto van 2003 toont het Sportpark Voorland vóór dat AthenA haar intrede deed. Je ziet dat Veld 14 (of ook wel het Johan Cruyff veldje) nog niet klaar is. En waar wij nu ons semi-waterveld 3 hebben, was toen nog een grasvoetbalveld. En onze huidige semi-watervelden 1 en 2 zijn daar nog de korte kunstgrasvelden, waarop voetballers niet wensten te spelen, maar voor ons, in die eeste jaren 'gouden velden' waren. Heel mooi: de bomen tussen veld 3 en het voetbalveld van Geuzen Middenmeer stan er nog (de plek waar wij eens een fantastisch vrijwilligersdiner hebben gehouden). Je ziet ook nog de oude vorm van de parkeerplaats. En de clubhuizen gaan schuil achter de bomen. Luchtfoto 2003, Sportpark Voorland, vóór AthenA, ook Veld 14 nog niet klaar
 
Ons eerste clubhuis, van A.V.V. D.E.C. / D.N.C. / DNC Rugby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 maart 2011
 

 
 
Verhuizing van de (DNC) KantinA naar de SVAntinA, juni 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AthenA's website in 2005
Deze link werkt helaas niet meer, maar we blijven zoeken om die eerste AthenA website hopelijk terug te kunnen vinden

 
 
Vertrouwenspersonen Athena
Agenda
10-6  Laatste speeldag jeugd
10-6  Overleg Jongste Jeugd Dag
11-6  AthenA Dag Seizoen 22/23
13-6  ROC Sport & Bewegen
13-6  Bestuursvergadering
13-6  Nieuwe benjamins 2023-2024 informatieavo
14-6  ROC Sport & Bewegen
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren