3-_BOF9678.jpg 4-_MGL7434.jpg 6-_MGL1174.jpg 7-_LEX7026.jpg 9-_MGL7836.jpg 8-DSCF2234.jpg 1-_BOF9640.jpg 5-_MGL7312.jpg 2-_BOF9658.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sVrijwilligers

VRIJWILLIGERS

Dat hc AthenA zo´n bloeiende vereniging kan zijn komt doordat er zich velen inzetten door een actieve bijdrage te leveren.

Dat begint bij de teamtaken die door de verschillende ouders van juniorleden en seniorleden worden vervuld. Denk daarbij aan de teambegeleiders, de coaches, de (ouder)trainers, de spelbereleiders en scheidsrechters en degenen die achter de bar staan. Daarnaast zijn er tientallen commissie taken die moet worden vervuld. Hierbij gaat het om het plannen van de bardiensten, het organiseren van evenementen, het plannen van de wedstrijden en scheidsrechters, het matchen van vrijwilligers voor de openstaande vacatures, het uitvoeren van de ledenadministratie en contributiebeheer, het beheren van het materiaal, het vervullen van bestuursfuncties ….. en ga zo maar door!

Veel handen maken licht werk en samen zijn wij AthenA!

Een beschrijving van de openstaande vacatures vind je terug op deze pagina. We hebben de functies onderverdeeld in soorten functies:

I.Administratieve functies

II.Administratief / communicatie functies

III.Functies Hockey

IV.Functies kAntinA

V.Functies evenementencommissie

VI.Functies accommodatie

VII.Overige

Is er een vacature die je interesseert of wil je je inzetten voor de vereniging?

Neem dan contact op met de vrijwilligerscommissie via[email protected]


I.Administratieve functies

1 Voorzitter / coördinator Contributiebeheer:

Contributiebeheer is een commissie bestaande uit 2 leden en een voorzitter. De commissie houdt zich bezig met het innen van de contributie. De commissie verstuurt de facturen aan de leden, maakt herinneringen aan, incasseert de betalingen en houdt statusoverzichten bij. Per mail is er contact met leden die vragen hebben over alles wat met contributie te maken heeft. De werkzaamheden vinden plaats via het administratiesysteem LISA. Er is nauw contact met de ledenadministratie.

Omdat de huidige voorzitter het stokje heeft overgegeven, zijn we op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter coördineer je de activiteiten van de commissie Contributiebeheer, voer je mede bovenstaande activiteiten uit en werk je samen met de penningmeester van hcAthenA.

We zijn op zoek naar iemand die, bij voorkeur, bekend is met administratieve processen en gemiddeld 2 uur per week beschikbaar is. Rondom de facturering (aanvang seizoen) kan de tijdsinvestering tijdelijk hoger zijn.

 

1 Ondersteunend lid Wedstrijdsecretariaat Senioren

Suzanne Kieft zet zich al jaren fantastisch in als wedstrijdsecretaris voor de senioren bij hcAthenA.

Zij heeft ondersteuning nodig bij het controleren van de digitale wedstrijdformulieren (DWF) als ze ingestuurd worden naar de KNHB. Je controleert of alle DWF´s volledig zijn ingevuld en afgehandeld, jaagt zn de aanvoerders of scheidsrechters aan en loopt de opmerkingen langs. Zo nodig zet je informatie door naar een andere commissie binnen de vereniging. Meestal gaat dat om de arbitragecommissie (scheidsrechters) of de commissie Sportiviteit en respect.

Het gaat om 1 uur tijdsinvestering per zondagtijdens de competitieweken (maximaal 26x per seizoen)

Mail bij interesse of vragen Suzanne Kieft via [email protected]en[email protected]

 

II.Administratieve / Communicatie functies

2 leden Vrijwilligerscommissie:

HC AthenA is de afgelopen jaren gegroeid tot een grote vereniging. Het is daarom belangrijk genoeg vrijwilligers actief te hebben om alles wat we als vereniging graag willen doen, uit te kunnen voeren. We werken toe naar goed functionerende commissies, waar de vrijwilligers plezier hebben in wat ze doen en nieuwe contacten op kunnen doen. We streven naar functies die voor een ieder behapbaar zijn en overdraagbaar zijn.

De vrijwilligerscommissie bestaat nu uit 2 leden en versterking wordt gezocht door 2 a 3 enthousiaste, communicatief vaardige vrijwilligers om de ouders van juniorleden en seniorleden te benaderen en te matchen om taken binnen AthenA te gaan vervullen. Voorts vragen we je mee te denken hoe we het opgestelde vrijwilligersbeleid in de praktijk vorm kunnen geven.

De tijdsinvestering van de activiteiten als lid van de vrijwilligerscommissie zijn 1-2 uur per week.

1 persoon tbv Opzet documentbeheersysteem en ICT AthenA
Hc AthenA heeft de afgelopen maanden toegewerkt naar een aanpassing van de organisatie. Het ontbreekt momenteel nog aan een goed documentbeheersysteem en duidelijke communicatie lijnen binnen organisatie.

Om relevante documenten, mails ed vanuit de commissies en besturen op een efficiënte, eenduidige manier te archiveren en om op een eenduidige manier gebruik te maken van ICT faciliteiten zijn we op zoek naar 1 of 2 personen die gedurende een periode van een aantal maanden een documentbeheersysteem kan opzetten voor AthenA waar de commissies en het bestuur gebruik van kunnen maken.

Tijdsinvestering: 2-3 uur gedurende 3-4 maanden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.Hockey

1 categorie-leider Benjamins – jongens

1 categorie-leider jongens E 6-tallen

1 categorie-leider jongens E 8-tallen

De juniorencommissie zet zich in voor het reilen en zeilen rondom het hockey voor de jongste jeugd (Benjamins tm D) en de kinderen in de leeftijdscategorieën A,B en C. Bij de jongste jeugd is een aantal vacatures van categorie-leider die zsm moet worden vervuld.

Je hebt contact met de teambegeleiders en ouders van de kinderen in de leeftijdscategorie F. Je informeert hen over de gang van zaken binnen AthenA. Je hebt een actieve bijdrage aan de indeling van de teams iom de trainers en coaches en hebt contact met de blok coördinator Jongste jeugd. Je voert enige administratieve handelingen uit in het ledenadministratiesysteem LISA. Je initieert activiteiten binnen de categorie en levert een bijdrage aan de witte rooksessies.

Tijdsinvestering 2-3 uur per week, waarbij rondom de teamindeling en de witte rooksessie (mei-juli) 3-4 uur per week

1 Blok coördinator Jongste Jeugd

Als blok coördinator organiseer en coördineer je de activiteiten rondom hockey voor de categorieën Benjamins tm D. Je onderhoudt nauw contact met de blok coördinator van de junioren leeftijdscategorieën A,B,C en de bestuursverantwoordelijke hockey technische zaken.

Je bent betrokken bij de loting van de Benjamins en organiseert de Benjamins-informatie avond. Voorts ben je mede organisator van de witte rooksessies aan het eind van het seizoen.

Tijdsinvestering 3-4 uur per week

2 leden voor de zaalcommissie

Op AthenA bieden we alle kinderen en de senioren die dat willen zaalhockey aan. Als lid van de zaalcommissie zorg je er voor dat de teams worden aangemeld bij de KNHB, dat het materiaal voor het zaalhockey wordt uitgereikt aan de teams, dat de organisatie rondom de trainingen en zaalhockeycompetitie loopt.

Om te zorgen dat het aankomende zaalhockeyseizoen weer goed verloopt zoeken we versterking voor de commissie. Tijdsinvestering per week 2-3 uur en mn in de periode oktober tm februari

  

IV.kAntinA

Onze kAntinA wordt door een enthousiaste commissie bestierd en is een belangrijk onderdeel van onze vereniging. kAntinA houdt zich bezig met de bar en de keuken en heeft nauwe contacten met de accommodatie commissie, de evenementencommissie en hockey. Er is een aantal vacatures vacant:

1 Coördinator planning van de bardiensten

Samen met de andere coördinator van de bardiensten plan je de bardiensten in voor de zaterdagen en de zondagen op competitiedagen. Je hebt contact met het wedstrijdsecretariaat, teambegeleiders en aanvoerders. Tijdsinvestering 2 uur per week

1 Coördinator hygiëne en veiligheid

De coördinator hygiëne van de KantinA beheert het hygiëne plan, controleert periodiek de naleving en voert verbeterslagen door waar nodig. Heeft contact met barpersoneel, stichting Acropolis en eventuele bestrijdingsdiensten. Tijdsinvestering 1-2 uur per week

1 Bar coördinator

Als bar coördinator ben je eens in de 4-6 weken een dagdeel aanwezig achter de bar en coördineer je het verloop van de bardiensten. Je helpt de vrijwilligers die bardienst hebben op weg tijdens het uitvoeren van hun bardienst en zorgt voor een goed verloop van de bardiensten

Tijdsinvestering 4 uur, eens per 4 weken

4 Barista´s

Word opgeleid als barista en verwen onze bezoekers met een heerlijk cappuccino of koffie verkeerd. Tijdsinvestering 2-3 uur per 4 weken

 

V.Evenementen

De evenementencommissie staat te popelen om weer aan de slag te gaan met het organiseren van toernooitjes, feestavonden, TD´s en diners. Als commissielid faciliteer je de organisatie en planning van alle leuke activiteiten om het hockey heen. De commissie is op zoek naar:

1x TD coördinator

De TD coördinator coördineert de organisatie van enkele TD's die vaak door een of enkele seniorenteams op de zondag wordt georganiseerd. Je hebt contact met de KantinA-commissie en verschillende partners waarmee we tijdens TD's samenwerken.

5x 1 Lid toernooiteam Jong senioren

De evenementencommissie zoekt vijf jong senioren voor het toernooiteam dat gezamenlijk met de Evenementencommissie een nieuw jong seniorentoernooi (april/mei 2022) gaat organiseren. Veel is al geregeld, we zoeken alleen vijf enthousiaste mensen die promotie, werving en invulling programma gaat zorgen. Wij zorgen voor een leuk start budget!

5x 1 Lid toernooiteam Senioren

De evenementencommissie zoekt vijf senioren/veteranen voor het toernooiteam dat gezamenlijk met de EC een nieuw seniorentoernooi (Pasen 2022) gaat organiseren. Veel is al geregeld, we zoeken alleen vijf enthousiaste mensen die promotie, werving en invulling programma gaat zorgen. Wij zorgen voor een leuk start budget!

1 Penningmeester

De penningmeester van de Evenementencommissie zorgt voor alle financiële zaken rondom de evenementen. Je maakt begroting en afrekening van voorbije evenementen. Je hebt contact met de penningmeester van het bestuur, de KantinA-cie en het administratiekantoor. Tijdsinvestering 1-2 uur per week

1 Coördinator planning

De coördinator planning bewaakt de planning en inschrijvingen (in geval van toernooien) van de evenementencie. Je ondersteunt hiermee de evenementen- en toernooiteams die de inhoudelijke organisatie van de evenementen en toernooien voor haar rekening neemt. Je hebt contact met de KantinA-commissie en de beheerder van de algemene verenigingsagenda. Tijdsinvestering 1-2 uur per week

1 Coördinator communicatie

De coördinator communicatie bewaakt alle communicatie rondom evenementen en toernooien. Je ondersteunt de eventteams bij het opstellen en verspreiden van de communicatie en de inzet van de juiste middelen. Je hebt contact met de communicatiecommissie en externe partijen waar nodig. Tijdsinvestering 1-2 uur per week

1 Coördinator junior evenementen

De coördinator juniorevenementen organiseert met de vaste leden van de evenementencommissie en ouders in het toernooiteam enkele jeugdevenementen (inclusief toernooien). Tijdsinvestering 1-2 uur per week

2 Coördinatoren senior evenementen

De coördinator seniorevenementen organiseert/coördineert met de vaste leden van de evenementencommissie en seniorleden in het enkele seniorenevenementen en toernooien. Tijdsinvestering 1-2 uur per week

VI.Accommodatie

De accommodatiecommissiehoudt zich bezig met alles wat te maken heeft met het gebruik en onderhoudt van de kAntinA. De accommodatiecommissie is op zoek naar:

1 Coördinator hygiëne en veiligheid

De coördinator hygiëne en veiligheid bewaakt de hygiëne en veiligheidsprocedures in- en rondom onze accommodatie. Adviseert over verbeterslagen , implementeert deze en stemt procedures af met de gerelateerde commissies, leden, Stichting Acropolis of andere (in- of externe) belanghebbenden. Tijdsinvestering 1 uur per week

1 Coördinator Toegang

De coördinator toegang is verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van alle toegangsprocedures, processen en registraties, stemt openings/sluitingstijden- en procedures af gerelateerde commissies, de pandbeheerders en overige huurders van ons clubhuis. Tijdsinvestering 1 uur per week

1 Coördinator Techniek

De coördinator techniek beheert alle (niet aan het pand gebonden) technische installaties van onze clubs, zoals beamers, geluids- en lichtinstallaties. Ze ondersteunen commissies bij het opzetten en gebruik van deze installaties en adviseren de club over aanslag, beheer, opslag en onderhoud. De technische apparaten 'aard en nagelvast' behorend tot het gebouw, zijn in beheer bij Acropolis. Daarover is afstemming met de gebouwbeheerders van Acropolis. Tijdsinvestering 1 uur per week

1 lid lost & found (gevonden voorwerpen)

De coördinator lost and found beheert de gevonden en verloren voorwerpen. Ze werken met verschillende partijen samen om de hoeveelheid gevonden voorwerpen terug te dringen. Voor voorwerpen die na geruime tijd niet zijn opgehaald wordt een tweede (of derde) eigenaar gezocht, hiertoe werkt AthenA samen met verschillende externe organisaties. Op de eerste etage van ons clubhuis vind je de AthenA Lost&Foundshop, als coördinator L&F ben je (mede)eigenaar van deze shop die wekelijks veel bezoekers trekt. Tijdsinvestering 1 uur per week

3 Coördinatoren AthenA klussen

De coördinatoren AthenA-klussen organiseren alle processen gerelateerd aan de klussen in- en rondom onze geweldige accommodatie. Onder het motto "Waarom uitbesteden als we het zelf kunnen?" verzamelen en beheren de coördinatoren alle opkomende klussen, stemmen ze deze (indien nodig) af met stichting Acropolis (eigenaar van het pand), treffen ze voorbereidingen voor een kluszaterdagen en matchen zij leden van het AthenA-klussenteam op deze klussen- en kluszaterdagen. Samen bouwen we aan een nog mooier AthenA. Tijdsinvestering gemiddeld 1/2 uur per week

Meerdere vrijwilligers tbv het AthenA klussenteam

Jeuken jouw handen bij het zien van alle mooie zaken die we in en rondom onze geweldige accommodatie ontwikkelen? Dan is het goed te weten dat jij hier een steentje aan kunt bijdragen. Enkele zaterdagen gaan we in groepen aan de slag met allerlei klussen. Fijn als jij daarbij komt helpen. Meld je aan als lid van het AthenA-Klussenteam, dan ontvang je vanzelf meldingen van opkomende klussen en kun je je aanmelden. Samen bouwen we aan een nog mooier AthenA. Tijdsinvestering 2-4 x per jaar een halve of hele dag

1 coördinator voor de veldencommissie.

De veldencommissie gaat na hoe de velden en goals er bij staan. Zij signaleren eventuele onvolkomenheden en hebben via de voorzitter van de veldencommissie contact met de gemeente, die onze velden beheerd. De veldencommissie bestaat uit 3 leden, waarvan één coördinator en een voorzitter. Tijdsinvestering 1-2 uur per week

2 dag coördinatoren zaterdag(ochtend)

De dag coördinatoren van de zaterdag zorgen ervoor dat de velden op de zaterdagochtend speelklaar zijn, zn beoordeeld worden op bespeelbaarheid en dat de velden worden uitgezet voor de wedstrijden van de jongste jeugd categorie. Deze functie is goed te combineren met het kijken van de wedstrijd van je kind(eren). Tijdsinvestering : Als dag coördinator ben je eens per 4-6 weken van 8-1230 uur beschikbaar.

VII.Overige vacatures

Meerdere vrijwilligers op projectbasis

Binnen hcAthenA is er altijd van alles te doen. Om dat op de hockeyvelden, de kAntinA en op de accommodatie mogelijk te maken, zijn er geregeld projecten waarbij we tijdelijk de inzet van vrijwilligers hard kunnen gebruiken. Het gaat daarbij bv om bouwprojecten, afstemming ivm bv Corona, het maken van businesscases rondom diverse activiteiten.

Het zou fantastisch zijn als je je aanmeldt, laat weten welke expertise je hebt en voor welk soort project we jou kunnen benaderen.


 

 
Agenda
3-10  AthenA Dames 1
11-10  Scheidsrechtersexamen Junioren A & B
12-10  Scheidsrechtersexamen Junioren A & B
14-10  Scheidsrechtersexamen Junioren A & B
17-10  AthenA Dames 1
17-10  AthenA Heren 1
31-10  AthenA Dames 1
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren