7-_LEX7026.jpg 4-_MGL7434.jpg 8-DSCF2234.jpg 9-_MGL7836.jpg 5-_MGL7312.jpg 6-_MGL1174.jpg 2-_BOF9658.jpg 3-_BOF9678.jpg 1-_BOF9640.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sVrijwilligers

Net als bij zoveel sportclubs is AthenA voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Allereerst is er natuurlijk een bestuur, dat zich volledig vrijwillig inzet om de club draaiende te houden. Maar ook categorieleiders, barcoordinatoren of mensen die verantwoordelijk zijn voor het gebouw en materiaal zijn onmisbaar. En uiteraard zijn er rond het hockeyteam leden of ouders mensen bezig als coach, teammanager of scheidsrechter. Van ieder lid of ouder van een spelend kind bij AthenA wordt verwacht dat je je steentje bijdraagt aan onze vereniging, op welke wijze dan ook.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd in het vervullen van een van onderstaande functies binnen AthenA, neem dan contact op met Roel Voncken via [email protected]of [email protected]


Voorzitter / coördinator Senioren commissie. (4-6 uur per week)
Voor de seniorencommissie zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter/coördinator. Als voorzitter organiseer, coördineer en verdeel je de taken en werkzaamheden van de seniorencommissie. De seniorencommissie bestaat uit een 6 a 7 tal leden, inclusief een coördinator/voorzitter en heeft contact met de nieuw aangestelde bestuurder hockey organisatie.

Samen met de commissieleden lever je een belangrijke bijdrage aan onderstaande activiteiten:

 • Het behartigen van de belangen van onze seniorleden (jong senioren / senioren en veteranen);
 • Binnen jaarlijks vast te stellen bestuurlijke kaders de senioren teams indelen in afstemming met de aanvoerders van de teams;
 • Afstemming met technische staf over doorstroom van jeugdleden naar senioren teams en doorstroom van senioren naar hogere senioren teams;
 • Het adviseren van de technische staf tav het werven en inzetten van trainers en tav van de invulling van de trainingsschema´s van de senioren;
 • Het adviseren en meedenken over het meerjarig hockeyplan voor de senioren;
 • Het zorgdragen voor de uitvoering van de jaarlijkse administratieve verwerking van de nieuwe teams in LISA en opgave aan de KNHB;
 • Vragen van seniorleden / teams beantwoorden of verwijzen naar de juiste commissie;
 • Relevante informatie vanuit de club / KNHB delen met aanvoerders / teams;
 • Nieuwe geïnteresseerde leden te woord staan en in contact brengen met teams;
 • De werkzaamheden van de seniorencommissie vastleggen in een jaarcyclus en deze met de commissie uitvoeren;
 • Er voor zorgen dat de informatie voor de seniorleden op de website actueel is en blijft;
 • Onder leiding van vrijwilligers commissie mede invulling geven aan witte rooksessies voor aanvoerders senioren teams;
 • Het bijwonen van de ALV en indien gewenst het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ALV

 

De seniorencommissie is per direct op zoek naar 2 nieuwe leden:

 • Aanspreekpunt Heren (2-3 uur per week) 
 • Aanspreekpunt Veteranen (2-3 uur per week)
De seniorencommissie bestaat uit 6 a 7 personen waaronder 5 a 6 personen die aanspreekpunt zijn voor een bepaalde categorie en de voorzitter / coördinator van de commissie. De seniorencommissie voert diverse taken uit die gericht zijn op het behartigen van de belangen van de senioren binnen onze vereniging, het vormgeven aan het proces van de aanmelding van nieuwe seniorleden en het samenstellen van de teams, het onderhouden van contacten met de spelers, trainingscoördinator, materiaalbeheer, de ledenadministratie en de bestuursverantwoordelijke Hockey organisatie. De seniorencommissie levert in gezamenlijkheid een belangrijke bijdrage aan onderstaande activiteiten:

 • Het behartigen van de belangen van onze seniorleden (jong senioren / senioren en veteranen);
 • Binnen jaarlijks vast te stellen bestuurlijke kaders de senioren teams indelen in afstemming met de aanvoerders van de teams;
 • Afstemming met technische staf over doorstroom van jeugdleden naar senioren teams en doorstroom van senioren naar hogere senioren teams;
 • Het adviseren van de technische staf tav het werven en inzetten van trainers en tav van de invulling van de trainingsschema´s van de senioren;
 • Het adviseren en meedenken over het meerjarig hockeyplan voor de senioren;
 • Het zorgdragen voor de uitvoering van de jaarlijkse administratieve verwerking van de nieuwe teams in LISA en opgave aan de KNHB;
 • Vragen van seniorleden / teams beantwoorden of verwijzen naar de juiste commissie;
 • Relevante informatie vanuit de club / KNHB delen met aanvoerders / teams;
 • Nieuwe geïnteresseerde leden te woord staan en in contact brengen met teams;
 • De werkzaamheden van de seniorencommissie vastleggen in een jaarcyclus en deze met de commissie uitvoeren;
 • Er voor zorgen dat de informatie voor de seniorleden op de website actueel is en blijft;
 • Onder leiding van vrijwilligers commissie mede invulling geven aan witte rooksessies voor aanvoerders senioren teams;
 • Het bijwonen van de ALV en indien gewenst het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ALV

Voorzitter / coördinator Contributiebeheer:

Contributiebeheer is een commissie bestaande uit 2 leden en een voorzitter. De commissie houdt zich bezig met het innen van de contributie. De commissie verstuurt de facturen aan de leden, maakt herinneringen aan, incasseert de betalingen en houdt statusoverzichten bij. Per mail is er contact met leden die vragen hebben over alles wat met contributie te maken heeft. De werkzaamheden vinden plaats via het administratiesysteem LISA. Er is nauw contact met de ledenadministratie.

Omdat de huidige voorzitter het stokje heeft overgegeven, zijn we op korte termijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter coördineer je de activiteiten van de commissie Contributiebeheer, voer je mede bovenstaande activiteiten uit en werk je samen met de penningmeester van hcAthenA.

We zijn op zoek naar iemand die, bij voorkeur, bekend is met administratieve processen en gemiddeld 2 uur per week beschikbaar is. Rondom de facturering (aanvang seizoen) kan de tijdsinvestering tijdelijk hoger zijn.

Voorzitter / coördinator Sponsorcommissie:

De sponsorcommissie is een goed lopende commissie, die bestaat uit 3-4 leden ( inclusief de voorzitter). De sponsorcommissie komt 3 a 4x per jaar bijeen.

Als voorzitter van de sponsorcommissie ben je de motor achter de sponsoring binnen HC Athena. Samen met de commissieleden zorg je voor de werving en het behoud van (hoofd)sponsors. De sponsorcommissie heeft binnen AthenA contact met de commissies die zich bezig houden met communicatie, de kAntinA en de kledingsafpraken (hockey). Je staat in nauw contact met de bestuursverantwoordelijke en samen bepaal je het sponsorbeleid. Voorts bewaak je de financiële doelstellingen.

Mail bij interesse of vragen naar Markus Leineweber via[email protected]en [email protected]

2-3 leden Vrijwilligerscommissie:

HC AthenA is de afgelopen jaren gegroeid tot een grote vereniging. Het is daarom belangrijk genoeg vrijwilligers actief te hebben om alles wat we als vereniging graag willen doen, uit te kunnen voeren. We werken toe naar goed functionerende commissies, waar de vrijwilligers plezier hebben in wat ze doen en nieuwe contacten op kunnen doen. We streven naar functies die voor een ieder behapbaar zijn en overdraagbaar zijn.

De vrijwilligerscommissie bestaat nu uit 2 leden en versterking wordt gezocht door 2 a 3 enthousiaste, communicatief vaardige vrijwilligers om de ouders van juniorleden en seniorleden te benaderen en te matchen om taken binnen AthenA te gaan vervullen. Voorts vragen we je mee te denken hoe we het opgestelde vrijwilligersbeleid in de praktijk vorm kunnen geven.

De tijdsinvestering van de activiteiten als lid van de vrijwilligerscommissie zijn 1-2 uur per week.

Meld je aan via [email protected].

Ondersteunend lid Wedstrijdsecretariaat Senioren

Suzanne Kieft zet zich al jaren fantastisch in als wedstrijdsecretaris voor de senioren bij hcAthenA.

Zij heeft ondersteuning nodig bij het controleren van de digitale wedstrijdformulieren (DWF) als ze ingestuurd worden naar de KNHB. Je controleert of alle DWF´s volledig zijn ingevuld en afgehandeld, jaagt zn de aanvoerders of scheidsrechters aan en loopt de opmerkingen langs. Zo nodig zet je informatie door naar een andere commissie binnen de vereniging. Meestal gaat dat om de arbitragecommissie (scheidsrechters) of de commissie Sportiviteit en respect.

Het gaat om 1 uur tijdsinvestering per zondag tijdens de competitieweken (maximaal 26x per seizoen)

Mail bij interesse of vragen Suzanne Kieft via[email protected]en [email protected]


Meerdere vrijwilligers op projectbasis

Binnen hcAthenA is er altijd van alles te doen. Om dat op de hockeyvelden, de kAntinA en op de accommodatie mogelijk te maken, zijn er geregeld projecten waarbij we tijdelijk de inzet van vrijwilligers hard kunnen gebruiken. Het gaat daarbij bv om bouwprojecten, afstemming ivm bv Corona, het maken van businesscases rondom diverse activiteiten.

Het zou fantastisch zijn als je je aanmeldt, laat weten welke expertise je hebt en voor welk soort project we jou zouden kunnen benaderen.

Meld je aan via[email protected]

2 vrijwilligers Sportiviteit & Respect:

De commissie Sportiviteit & Respect bestaat uit 2 vrijwilligers, zet zich in voor fair play in algemene zin en om na te gaan of binnen onze verenigingen onderlinge gedragsregels goed worden nageleefd. die zich bezig houden met de afhandeling. Zij spreken met spelers en coaches nav situaties die zich op en om het veld hebben afgespeeld. De commissie Sportiviteit & respect werkt nauw samen met de arbitragecommissie (scheidsrechters) en de Vertrouwenscontactpersonen van hcAthenA.

Binnen deze commissie wordt gezocht naar een aspirant lid; Iemand die kan worden ingewerkt en op langere termijn een plek kan vervullen binnen de commissie. Het gaat om een functie van 2-4 uur per maand. Ben jij een betrokken persoon, met goede communicatieve vaardigheden en wil je deze rol vervullen? Meld je dan aan!

Meer informatie via[email protected] en [email protected]

Gezocht voor de Commissie personeelszaken in oprichting:

 •  Projectmedewerker: 3 a 4 uur per week. Implementeert een digitaal urensysteem zodat de trainers via een app hun uren aan de salarisadministratie kunnen doorgeven (Lisa app en NMBRS). Bekijkt en test het systeem. Heeft overleg met de salarisadministratie en zorgt dat de koppeling werkt. De projectmedewerker heeft verstand van apps en heeft eerder koppelingen geïmplementeerd. Creatief zijn en technisch inzicht hebben is een pré.
 • 2 vrijwilligers personeelszaken. 3 a 4 uur per week. De vrijwilliger personeelszaken zorgt ervoor dat de contracten ingevuld, getekend en verwerkt worden, zorgt ervoor dat het tekenproces gedigitaliseerd wordt (DocuSign), onderhoudt een digitaal urensysteem zodat de trainers via een app hun uren aan de salarisadministratie doorgeven (Lisa app en NMBRS), implementeert en verwerkt het aanvragen van een VOG voor de betreffende medewerkers, zorgt voor in/door/uitstroom en verwerkt het ziekteverzuim. De vrijwilliger personeelszaken heeft een arbeid juridisch of HR of IT achtergrond. Creatief zijn en technisch inzicht hebben is een pre.
 • Arbo vrijwilliger. 3 a 4 uur per week. De Arbo medewerker zorgt ervoor dat het plan van aanpak van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) uitgevoerd wordt. Zorgt ervoor dat de RI&E getoetst wordt en zorgt ervoor dat (nieuwe) medewerkers geïnformeerd worden. Werkt samen met de vrijwilligers personeelszaken aan het ziekteverzuim en ondersteunt de Medische Commissie van AthenA waar nodig. De Arbo vrijwilliger heeft ervaring met het opstellen van een Arbo beleid en het opstellen en uitvoeren van de RI&E. HR achtergrond is gewenst.


Vind jij het leuk deze volledig nieuwe commissie mede op te richten? Tof! Meld je aan of stel je vragen via[email protected].


 
Agenda
26-4  Scheidsrechtersexamen (online)
28-4  Scheidsrechtersexamen (online)
3-5  Scheidsrechtersexamen (online)
6-5  Scheidsrechtersexamen (online)
6-9  Scheidsrechtersexamen
7-9  Scheidsrechtersexamen
21-9  Bitjes happen AthenA
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren