9-_MGL7836.jpg 5-_MGL7312.jpg 7-_LEX7026.jpg 1-_BOF9640.jpg 3-_BOF9678.jpg 6-_MGL1174.jpg 8-DSCF2234.jpg 2-_BOF9658.jpg 4-_MGL7434.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'scorona

HC AthenA Corona Beleid

Update 11 september 2020
#ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE!
#IEDEREEN HEEFT EEN (EIGEN) VERANTWOORDELIJKHEID


Hieronder vind je de laatste corona-regels zoals die gelden bij AthenA:

In het kort

De algemene regels blijven uiteraard ook op onze club van toepassing: houd anderhalve meter afstand, spelers komen in volledige hockeyoutfit aan op de club, nies/hoest in je elleboog, roep/schreeuw niet en was regelmatig je handen. Onze KantinA is beperkt geopend, drankjes en hapjes kunnen worden afgehaald. Buiten ons clubhuis gelden qua aantallen geen beperking door de verplichte registratieplicht (met gezondheidscheck), die op zaterdagen en zondagen geldt op ons sportpark. Met uitzondering tijdens het sporten is iedereen verplicht zich aan de 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Op AthenA is iedereen welkom, mits zij zich houden aan de richtlijnen zoals die gelden op ons sportpark.

 Check regelmatig onze AthenA app en website

 • We volgen de actuele richtlijnen en protocollen van VWS, RIVM, Gemeente Amsterdam en de KNHB. Wij stemmen regelmatig ontwikkelingen met elkaar af.
 • Afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus zullen de regels de komende weken worden aangepast. Houd daarom goed onze website en AthenA app in de gaten!

 Gebruik je gezonde verstand

Naleven van deze regels kunnen wij (bestuur en medewerkers en vrijwilligers AthenA) niet alleen doen. Spreek elkaar aan en vooral: neem je eigen verantwoordelijkheid door je aan deze regels te houden. Gebruik je gezonde verstand! Ook al schat je de kans dat er via jou besmettingen plaatsvinden misschien "klein” in, de gevolgen zijn zeer groot; het zou kunnen betekenen dat we alsnog niet kunnen hockeyen dit seizoen. We moeten het met z’n allen doen!

 Meer in detail

Reserveren leden via lidnummer. Bezoekers reserveren als gast.

Op zaterdagen en zondagen moet iedereen van 18 jaar of ouder die op ons sportpark komt reserveren. Dat kan via deze link https://www.hcathena.nl/registratie/ of via de QR-code bij de ingang. Leden wordt gevraagd hun lidnummer in te vullen. Zorg ervoor dat je dit nummer paraat hebt. Bezoekers kunnen zich op een andere manier inschrijven.

 Zonder reservering op zaterdagen en zondagen is het verboden om het complex te betreden. Reserveren geldt voor iedereen vanaf 18 jaar, dus hockeyers, toeschouwers, vrijwilligers, echt iedereen. We kunnen hierop geen uitzonderingen maken. Let op: je reserveert voor de betreffende dag en geeft aan van hoe laat tot hoe laat je op AthenA bent. Kom je op een ander tijdstip òf een andere dag opnieuw naar AthenA, leuk! Je moet dan wel opnieuw even reserveren. Onderdeel van de reservering is een gezondheidscheck.

Ingevuld wedstrijdformulier (DWF) geldt als reservering

Als je zélf een wedstrijd gaat spelen, sta je al vermeld op het digitale wedstrijdformulier (DWF) en hoef je je niet apart nogmaals te reserveren. Bovendien verklaar je via het DWF dat je geen klachten hebt (want dan kom je natuurlijk niet!).

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben voor verwerking van deze gegevens een overeenkomst met LISA Hockey B.V. Jouw gegevens worden 14 dagen bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek (conform de richtlijnen van de overheid). Reserveren en gezondheidscheck zijn overheidsmaatregelen en gelden voor sportverenigingen die meer 250 bezoekers verwachten. Vragen? Stel ze via [email protected]

Verzamelen en derde helft op AthenA

Verzamel bij je veld in plaats van op het AthenA-plein. Hiermee voorkomen we onnodige drukte op het plein en bieden we hockeyers daar ruimte voor de derde helft (of vijfde kwart) na de wedstrijden. Je kunt natuurlijk altijd afspreken een of twee mensen drankjes te laten halen voor het hele team. Consumeer deze dan bij de verzamelplek naast het veld.

Op het veld, de tribune en langs de lijn

Normaal spelcontact is tijdens de wedstrijd of training toegestaan voor alle leeftijden. Vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de wedstrijd of training dient direct weer de 1,5 meter afstand tot elkaar te worden gehanteerd. Dat geldt ook rondom de dug-out, en in de KantinA.

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van jongeren vanaf 13 jaar en ouder. Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot leden van vanaf 13 jaar.
 • We beperken als begeleiding fysiek contact met deelnemers t/m 12 jaar tot wat noodzakelijk is en houden bij deze leeftijdsgroep zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Houd je hieraan en spreek elkaar, wanneer de afstandsregels niet in acht worden genomen, erop aan.

Klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk? Blijf dan thuis of ga direct naar huis. Je kunt je laten testen op het coronavirus. Maak alleen een afspraak voor een test als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin. Bel voor een afspraak met 0800-1202 (landelijk nummer testafspraak Corona). Blijf verder thuis, zie kopje zelfquarantaine, en ga alleen naar buiten voor de test. Heb je andere vragen over het coronavirus? Bel dan naar 0800-1351 (Corona informatienummer).
Laat je je testen vanwege coronavirus gerelateerde klachten en heb je huisgenoten? Zij moeten net als jij thuisblijven totdat de uitslag van de test bekend is.

Zelfquarantaine
Leden zijn verplicht thuis te blijven als het lid in quarantaine is omdat het direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld. Maak hiervan melding via [email protected].

Oranje/rood gebied

Iedereen boven de 12 jaar oud die gedurende de afgelopen weken in een oranje/rood gebied is geweest krijgt het dringende advies om 10 dagen in zelfquarantaine te gaan. Gedurende deze zelfquarantaine periode mag je niet op AthenA, geen afspraken met je team of teamgenoten maken en dus zeker niet komen trainen of spelen.

Positieve coronatest binnen een team

Bij een positieve coronatest binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. In beginsel worden alle wedstrijden gespeeld, ook als er in een team een of meerdere personen positief getest hebben op het coronavirus of personen in quarantaine zijn gesteld. Kom je als team onverhoopt in de problemen, schakel dan tijdig met de competitieleiding over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.

Verzamelen teams

Houd rekening met andere teams, kom voor een wedstrijd of training niet te vroeg naar de AthenA. Maximaal 30 minuten voor aanvang van jouw wedstrijd en 15 minuten voor aanvang van jouw training. Begin op tijd en houd bij besprekingen rekening met de 1,5 meter afstand.

Teambespreking
Het is teams nadrukkelijk niet toegestaan om in de kleedkamer een teambespreking te houden. Gebruik de kleedkamer enkel voor het verkleden en het (evt.) douchen. Houd je teambespreking in de buitenlucht (er is genoeg ruimte op ons terrein) en neem de 1,5 meter afstand in acht. Plan (om drukte zoveel mogelijk te vermijden) indien mogelijk de teambespreking buiten het complex, bijvoorbeeld op een verzamelplaats of bij iemand thuis.

Gebruik van wc’s en kleedkamers

Je kunt gebruik maken van de wc’s en kleedkamers boven de KantinA. De routing is: eenrichtingsverkeer. De ingang is via trap aan glijbaankant. Je verlaat het pand via de hoofdingang. (en dus NIET via de glijbaankant). Ook in de kleedkamers moet 1,5m afstand worden gehouden, dus zorg dat je met slechts een klein groepje mensen in de kleedkamers bent. Op de kleedkamers staat aangegeven hoeveel personen er tegelijkertijd in mogen. Splits je team bijvoorbeeld in 3 groepen van 4/5 personen.

KantinA beperkt open

De KantinA (beneden) is alleen toegankelijk voor het afhalen van eten en drinken. We voeren een beperkt assortiment, geen maaltijden (lunches en KantinA-happen), verse producten worden in veilige verpakking verstrekt. Het gebruik van eigen etenswaren is niet toegestaan.

Routing KantinA

We hanteren eenrichtingsverkeer in en rond de KantinA. Voor het halen van eten en drinken is de bar omgebouwd tot een buffet, dat alleen via de glijbaankant toegankelijk is. Na bestellen, betalen en afhalen van je eten en drinken verlaat je direct de KantinA via de zij-uitgang.

Gebruik consumpties

Zowel in de KantinA (tijdens het bestellen en afrekenen) maar ook buiten (tijdens de consumptie) geldt dat we 1,5 meter afstand houden. Indien het terras te vol is, zoek je voor ‘de derde helft’ een plek elders op het sportpark langs onze velden. Buiten is een plek waar afval maar ook emballage wordt verzameld. Samen houden we onze accommodatie schoon.

Ben voorbereid op slecht weer

Als speler, wees voorbereid bij slechte weersvoorspelling. Je kunt niet schuilen in de KantinA. Als bezoeker, blijf dan thuis!

Boeken ruimtes KantinA voor bestuur, commissiebijeenkomsten, trainers en bondsscheidsrechters

Het is mogelijk de WZ of bestuurskamer te boeken in de KantinA voor bestuursoverleg, commissiebijeenkomsten en door trainers. Aanvragen hiervoor worden gedaan via [email protected].
De Corona commissie bepreekt de aanvragen met het bestuur. Goedgekeurde vergaderingen vind je in de KantinA-agenda. Gebruikers van de ruimtes registreren zich en houden 1,5 meter in acht. Niet in de agenda? Dan geen verblijf in het clubhuis.

Met onze betaalde professionele trainers is afgesproken dat mogen verblijven in bestuurskamer (op 1,5 meter) tussen hun trainingen. Daar is het hen toegestaan een eigen maaltijd of drankje te nuttigen.

Bondscheidsrechters hebben toegang tot de ruimte van FTSA.

Organisatie bardiensten

Ook achter de bar geldt de ‘1,5 meter’-regel. Door een beperkter en aangepast assortiment zijn minder vrijwilligers nodig. Wisselen van shift doen we niet achter de bar, maar voor de bar. We gebruiken plastic handschoenen en bieden vrijwilligers de mogelijkheid om een mondkapje te gebruiken.

Vervoer per auto naar training of wedstrijd – dringend advies: draag een mondkapje
Wij adviseren iedereen nadrukkelijk om op weg naar een training en/of (uit)wedstrijd een niet-medisch mondkapje te dragen als je in een auto rijdt met mensen die niet tot jouw huishouden horen. Regel zelf jouw mondkapje. Als je alleen rijdt of met mensen uit je eigen huishouden geldt dit advies niet. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Wij volgen hierbij het advies van het RIVM. Check overigens voor een uitwedstrijd vooraf wat de regels/richtlijnen bij de bezoekende club zijn. Advies: beperk het aantal supporters bij een uitwedstrijd!

Voor publiek / bezoekende ouders

Publiek/ouders jeugdteams

·Reserveer vooraf of bij binnenkomst via https://www.hcathena.nl/registratie/ of via de QR-code bij de ingang

 • Kinderen komen in volledige hockeyoutfit aan op de club.
 • Kinderen moeten voor aankomst ingesmeerd zijn met zonnebrand

·Ga direct naar het veld van de wedstrijd/training die je bezoekt

·Houd je aan de 1,5 meter regel.

·Net als in de eredivisie geldt: applaus mag, schreeuwen niet.

·Mocht je ook willen kijken naar een wedstrijd op een ander veld, dan geldt dat dit alleen kan als er voldoende ruimte is.

Voor gastteams en bondscheidsrechters

Speel je een uitwedstrijd op AthenA?

·Reserveer vooraf via de site https://www.hcathena.nl/registratie/ of via de QR code bij de ingang

 • Zorg dat je in volledige hockeyoutfit aankomt op de club
 • Beperk het aantal ouders/bezoekers op AthenA
 • Ga direct naar het veld waar je speelt, plattegrond vind je bij de ingang
 • Neem je eigen bidon mee
 • Zorg dat je vlak voor vertrek nog naar het toilet gaan
 • Zorg dat je vlak voor vertrek nog je handen wast.
 • Kinderen moeten voor aankomst ingesmeerd zijn met zonnebrand

·Bondscheidsrechters hebben toegang tot de ruimte van FTSA. Aanvragen via [email protected]

Voor de trainers

Materialenhok en de kas
Er zijn maximaal twee mensen tegelijk toegestaan in het materiaalhok en de kas.

Afspraken met de trainers

 • Is de trainer ziek, ziek geweest of woont samen met iemand die ziek is: meld je af
 • De trainer vraagt de leden voor de training/wedstrijd of iedereen gezond is. Bij symptomen kan de trainer leden verzoeken naar huis te gaan.
 • De trainer zet de oefeningen uit. Dit zal hij of zij met handschoenen doen.
 • Iedereen neemt een eigen stick mee en gebruikt deze alleen zelf.
 • De trainer is de enige die ballen, pionnen en ander materiaal aanraakt.
 • Spelers houden tijdens de training alleen hun eigen materiaal vast (stick en bidon). Zij raken dus geen pionnen en ballen aan.
 • Bidons mogen niet gedeeld worden met elkaar. Neem je eigen bidon mee voorzien van naam.
 • Trainers desinfecteren aan het eind van de training de materialen.
 
Agenda
23-9  arbitrage
24-9  Spelregelavond Senioren
29-9  Scheidsrechtersexamen Junioren
5-10  bestuursvergadering
11-10  Scheidsrechtersexamen Senioren
11-10  Scheidsrechtersexamen Senioren
12-10  Sportways hockeykamp op AthenA!
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren