handtekeningen.jpg hp2014-4.jpg stadion.jpg Untitled.jpg sproei.jpg

Zaalhockey en de Midwintercompetitie

Actuele Informatie Zaalhockey en MWC 2016-2017
15/10/2016: Link naar de algemene Nieuwsbrief Zaal over de opzet van het hockey dit winterseizoen.

KNHB Zaalhockey Competitie Jeugd

Trainingsschema Zaalhockey Competitie Jeugd

Update 09-11-2016: Voor de maand NOVEMBER voor de eerste teams ABCD.

Regulier zaaltrainingen voor alle zaalteams starten in de week van 28 november.

Update 19-11-2016: Het trainingsschema voor de maand DECEMBER

Update 23-12-2016: 

Het trainingsschema voor de maand Januari en Februari 2017.

Let op: Beide maanden omvat ieder 2 pagina's! 

Met CTRL-F in het pdf document kun je makkelijk je team of naam vinden!


Informatie over Zaalleiding

In het speelschema staat welke teams zaalleiding hebben. Daarnaast ontvangen de teambegeleiders van de teams de week voor de zaaldienst een email met nadere informatie hierover. Hierbij alvast de meest belangrijke informatie.

 - Instructies voor de zaalleiding

 - Fact-sheet zaalleiding 


Zaalinformatie-avond
Deze is gehouden op woensdag 16 november 2016. Hierbij de link naar de PRESENTATIE met alle informatie rondom de KNHB zaalcompetitie.

Zaaldiensten
De zaaldiensten van je team vind je op de KNHB Standenmotor - Zaal.
Ga naar KNHB.nl - klik op Standenmotor - Zaal - Vul AthenA en je team in en het juiste tijdvak en je krijgt alle wedstrijden van je team te zien, met links onder welke club er zaalleiding heeft (zl).

Interessant video-materiaal over zaalhockey:

Zie ook de AthenA Zaalhockey Drive voor trainingsmateriaal (link wordt aan trainers, coaches en teambegeleiders via mail toegestuurd).

Belangrijke data in aanloop naar de Zaalcompetitie 2016-2017

  • het wedstrijdschema is sinds 16 november bekend: Zie de Website en de App.
  • eerste zaaltrainingen zijn op zondag 20 en zondag 27 november voor alle eerste teams van de ABCD-categorieën;
  • start van de reguliere zaaltrainingen op maandag 28 november;
  • eerste zaalcompetitie wedstrijdronde is op 3 en 4 december.
  • de informatieavond zaal op 16 november jl. voor coaches, trainers en teambegeleiders; op deze avond wordt ook het zaalmateriaal uitgereikt;
  • de ScheidsrechtersCafe voor de Zaal vanuit KNHB is op dinsdag 22 november bij AthenA. Ga je fluiten en wil je de specifieke zaalregels nog eens uitgelegd krijgen, kom dan zeker langs;

KNHB Zaalcompetitie Jeugd wordt gecoördineerd door Rene Heins en Jolanda Broex. Voor al uw vragen en opmerkingen bereikbaar via [email protected].

Onderlinge Zaalhockey-competitie AthenA Jeugd

ABC-jeugdteams, die zich hiervoor hebben opgegeven, spelen in januari en februari vijf of zes weekenden een interne AthenA zaalcompetitie. De wedstrijden worden gespeeld in Sporthal Duran, Ouderkerkerlaan 10 in Diemen-Zuid.

Coördinatoren van deze Onderlinge Zaalcompetitie is Erik Sikkens.


Panasj hockey AthenA Jeugd

Hier volgt actuele informatie over Panasj hockey voor dit seizoen.

Coördinator van deze Panasj Hockey is Henna Bongers.

Beleid Zaalhockey en MidWinterCompetitie

Ten aanzien van zaalhockey en de mid winter competitie ("MWC”) hanteert AthenA het volgende beleid. Uitgangspunt is dat alle jeugd in de winterperiode in beweging blijft.


Zaalhockey

Zaalhockey is een positieve stimulans voor de ontwikkeling van de spelers.

Zaalhockey is uitstekend voor de technische, tactische en mentale ontwikkeling van jeugdspelers en heeft daarnaast een grote ‘fun factor’ (veel doelpunten, acties, duels, spanning). Daarnaast is zaalhockey ondersteunend voor het veldhockey. AthenA wil daarom het zaalhockey op een zo hoog mogelijk niveau voor zoveel mogelijk teams mogelijk maken. Dit willen we doen door betere begeleiding van zaaltrainers en zaalcoaches en door het uitbreiden van de trainingsstof en de trainingsmogelijkheden. Dit laatste is echter niet eenvoudig.


De doelstellingen

De doelstellingen van de TC Jeugd voor de komende jaren:

- Zoveel mogelijk teams bij de jongste jeugd laten zaalhockeyen;

- Zaalhockey voor alle jeugd teams mogelijk maken;

- Kennisniveau bij coaches en trainers (verder) vergroten. Alle coaches en trainers hebben minimaal de (basis) zaalhockeycursus van de KNHB gevolgd;

- Selecteren bij het samenstellen van de zaalteams, afhankelijk van de categorie; 

- Ieder jaar wordt er een interne coachavond voor alle zaalcoaches georganiseerd waar kennis wordt gedeeld;

- Ontwikkeling van een zaalhockeyleerplan (met uitgewerkt trainingsmateriaal voor de verschillende categorieën);

- Vergroten van de beschikbare zaalruimte:

   o Verder onderzoek naar exploitatiemogelijkheden eigen (blaas)hal over een van de eigen velden.

   o Intensiveren contacten met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Diemen, Ouderkerk en Amstelveen om meer zaalruimte toegewezen te krijgen.


De eerste teams

Door de huidige (zeer beperkte) zaalruimte in Amsterdam en directe omgeving is het niet mogelijk om alle teams in de KNHB competitie te laten zaalhockeyen. Door dit gegeven komen vooralsnog alleen de eerste teams in aanmerking om zaalhockey in de KNHB competitie te spelen. De TC Jeugd is van mening dat zaalhockey alleen dan een volwaardig alternatief is voor de midwintercompetitie als naast de 5 competitiedagen er voldoende trainingsuren in de zaal gegeven kunnen worden door gekwalificeerde (zaal)trainers. Uitgangspunt is minimaal 1,5 uur per week per team (1 december tot en met half februari). De veld coaches verzorgen vooralsnog ook de zaaltraining.

Aan het begin van ieder seizoen zal worden gecommuniceerd welke teams in aanmerking komen voor KNHB zaalhockey. Er zal een maximumbijdrage van 100 euro per speler gevraagd worden (bondsbijdrage, zaalhuur, materiaal). Bij te weinig beschikbare trainingsuren kiezen we voor de 1e teams en vervolgens voor opleidingsteams en daarna 2e teams uit de 8E en D categorie. In deze leeftijdscategorieën maken kinderen nog een snelle technische en tactische ontwikkeling door. Zaalhockey levert hier een duidelijke bijdrage aan.


Zaalhockey overige A-B-C jeugd teams

Zoals aangegeven is het door gebrek aan zalen in en rondom Amsterdam helaas onmogelijk om meer teams van AthenA mee te laten doen aan de zaalhockey competitie van de KNHB. Het gaat dan om niveau verschillen in de KNHB competitie en logistieke overwegingen als een gebrek aan (betaalbare) zaalruimte van formele competitie afmetingen die (a) doordeweeks beschikbaar is op een tijdstip waarop scholieren kunnen trainen en (b) met balken noodzakelijk om te kunnen zaalhockeyen.

Desondanks streeft Athena na om zaalhockey aan te bieden aan jeugdteams die daar aan mee willen doen indien en voor zover er extra zaalruimte beschikbaar is. Hiervoor organiseren we een interne competitie tussen Athena-teams. Aan het begin van ieder seizoen wordt geïnventariseerd hoeveel zaalruimte er beschikbaar is en welke teams in aanmerking willen komen voor zaalhockey. Er zal een eigen bijdrage worden gevraagd om de kosten van zaalhuur en materialen te dekken. Voor trainingen streeft Athena na om in geval van gebrek aan zaalruimte ook de mogelijkheid te creëren op het Athena miniveld en de reguliere buitenvelden met balken te trainen op zaalhockey.

De gemeente Amsterdam en Diemen hebben aangegeven dat zij willen werken met 1 contactpersoon per vereniging. Het is dus niet de bedoeling dat teams zelf zalen gaan vastleggen die door AthenA normaliter worden gehuurd voor de teams die meedoen met de zaalcompetitie.

AthenA streeft na om alle zaalteams technisch te ondersteunen. Dit staat echter nog in de kinderschoenen. De TC Jeugd heeft als doelstelling om in de nabije toekomst trainingsschema’s voor technische en tactische trainingen beschikbaar te stellen aan alle teams die zaalhockey spelen.

Tenslotte bestaat altijd de mogelijkheid om als team zelf andere zalen te huren (niet van de gemeente) die duurder zijn. Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om zelf een zaal te huren bij het universitaire sportcentrum op het Science park.

In de tussentijd blijft AthenA nadenken over mogelijkheden om meer teams (liefst alle jeugdteams) volwaardig te kunnen laten zaalhockeyen.


MWC & PANASJ Hockeytechniek in de zaal, D-E-F jeugd en Benjamins

Alle jongste jeugd teams doen mee met de MWC. Dat betekent dat ze in elk geval 1 keer per week buiten trainen en 5 wedstrijden spelen (ijs en weder dienende!) vanaf medio januari tot de krokusvakantie.

Daarnaast is Athena in seizoen 2012/2013 tijdens de wintermaanden bij de Benjamins begonnen met hockeytechniek in de zaal volgens het ‘Panasj’ programma. In seizoen 2013/2014 is dit verder aangeboden aan teams uit de F, E en D categorie naast de MWC.

Het Panasj-hockey is geen klassiek zaalhockey maar het oefenen op individueel niveau van hockeytechnieken en ontwikkelen van motoriek van kinderen. De ervaring leert dat gedurende de wintermaanden en met de rust van de zaal het makkelijker is om aan techniek en motoriek te schaven dan in de kou buiten.

Deelname aan het Panasj-programma is facultatief maar heel leuk. Deelnemers betalen zelf de kosten.

Zie via deze link meer informatie over PANASJ aangeboden oefenstof.

Zie ook de website http://www.panasj.nl/PanasjAmsterdam.php om een indruk te krijgen van Panasj.

MidWinterCompetitie

We streven na om alle teams, die niet meedoen aan de zaalcompetitie, in de periode januari en februari mee te laten doen met de MWC. Er wordt dan 1 keer per week getraind en in totaal 5 wedstrijden gespeeld.

De KNHB district Noord Holland werkt bij het indelen van teams voor de MWC samen met district Midden Nederland en Zuid Holland. De teams spelen dus ook tegen teams uit die regio’s.

De MWC is voor AthenA een belangrijk buitenonderdeel van het seizoen, zodat kinderen ook in de winterperiode buiten kunnen hockeyen, als het weer het toelaat.


Commissie zaalhockey:


René Heins Competitie zaalhockey ABCDE Junioren / Zaalcommissaris KNHB
Jolanda Broex Ondersteuning Competitie zaalhockey ABCDE Junioren
Erik Sikkens Onderlinge Competitie zaalhockey ABC Junioren
Henna Bongers Panasj hockey Jongste Jeugd DEF Benjamins
Ian Rooker                               AthenA Blaashal initiatief
 
Kantina

Daghap  €7,50

Zowel vlees/vis

als lekker vega 

beschikbaar
Reserveren
Wedstrijdschema's
Fluitschema's
Teams
Athena tweets
Agenda
26-8  Spelmaterialen afhalen 17-18
26-9  Scheidsrechters examen
28-9  CS+ bijeenkomst
29-9  Business Hockey Cup
30-9  Hapdag
17-10  CS+ bijeenkomst
23-10  Hockeykamp
hele agenda

Alle Sponsoren