2-_BOF9658.jpg 7-_LEX7026.jpg 5-_MGL7312.jpg 4-_MGL7434.jpg 1-_BOF9640.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sLid Worden Inleiding


Het lidmaatschap
Het lidmaatschap  betreft een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Inschrijven is kosteloos, pas bij plaatsing betaalt men eenmalig inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie.

Senioren (vanaf 18 jaar)
Voor senioren is plaatsing afhankelijk van de beschikbare ruimte in een geschikt team qua leeftijd en niveau. Voor trimhockey is er sinds oktober 2022 helaas een wachtlijst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Senioren Commissie. Alle spelende leden zijn verplicht een clubscheidsrechterskaart (CS) te halen.

Junioren (tot 18 jaar)
Kunnen worden ingeschreven tussen 1 januari en 1 mei van elk kalender jaar, als ze voor 1 oktober (peildatum KNHB) van het huidige seizoen 5 jaar of ouder zijn of waren (het inschrijfformulier accepteert geen jongere kinderen). Voor alle jeugdleden geldt een wachtlijst. Meer informatie over de gang van zaken rondom het loten en de wachtlijst vind je hier. De inschrijving voor het komende seizoen voor de categorie Benjamins sluit jaarlijks op  30 april. Loting voor de Benjamins vindt plaats in de eerste helft van mei.
 
Leeftijdsgrenzen 
AthenA hanteert de volgende leeftijdsgrenzen voor senioren en junioren, ingedeeld naar categorieën. Bepalend is de leeftijd op 1 oktober van het lopende seizoen:

18 jaar of ouder: senioren (vanaf 18 jaar, tot 25 jaar, vanaf 30 jaar en vanaf 45 jaar)
16 tot 18 jaar: junioren Onder 18 (voorheen A)
14 tot 16 jaar: junioren Onder 16 (voorheen B)
12 tot 14 jaar: junioren Onder 14 (voorheen C)
10 tot 12 jaar: junioren Onder 12 (voorheen D)
9 tot 10 jaar: jongste jeugd Onder 10 (voorheen 8E)
8 tot 9 jaar: jongste jeugd Onder 9 (voorheen 6E)
7 tot 8 jaar: jongste jeugd Onder 8 (voorheen 3F)
6 tot 7 jaar: jongste jeugd Onder 7 (benjamins)
 
AthenA baseert zich hierbij op de KNHB indeling.

Opzeggen
Behoudens ontzetting door het bestuur kan het lidmaatschap uitsluitend worden beëindigd door opzegging per mail bij de ledenadministratie en een melding aan het betreffende team. Opzegging dient voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar te geschieden. Niet opgezegd voor 1 mei betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan ook in rekening worden gebracht. Bij tussentijdse opzegging volgt geen teruggave van contributie. Voor uitzonderingen zie alinea over restitutiebeleid onder 'contributie'.

Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig entreegeld verschuldigd (zie tabel).
Indien niet wordt voldaan aan de financiële verplichtingen zullen extra kosten worden berekend. Zie voor een gedetailleerd overzicht van de planning van het incasso proces voor het lopende seizoen en de eventuele bijkomende kosten de contributie pagina op de website van HC AthenA. 
Wanneer de contributie (2de termijn in het geval van gespreide betaling) ten tijde van de winterstop niet is ontvangen kan het lid de deelname aan en toegang tot clubactiviteiten worden ontzegd totdat de volledige contributie is voldaan.

Contributie en inschrijfgeld
De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Een overzicht van de thans geldende bedragen kunt u vinden onderaan deze informatie.

Soorten lidmaatschap

-Regulier hockey: deelname aan trainingen en wedstrijden t.b.v. de competitie.

- Trimhockey: maandagavond van 20.30-22.30, voor dames en heren (senioren) met alle niveaus (dus ook absolute beginners), die op een gezonde, sportieve manier bezig willen zijn met conditie, techniek en 'n partijtje hockey in een gezellige, ontspannen sfeer. Per seizoen 2023/2024 is het trimlidmaatschap specifiek bedoeld voor de trimhockeytraining op de maandagavond en dus niet meer voor een trainingslidmaatschap bij een ander team. Als trimhockeylid mag je per seizoen 2023/2024 maximaal vijf KNHB-wedstrijden per seizoen met een of meerdere senioren-teams meedoen.

- Trimhockey plus: idem als trimhockey met de mogelijkheid om maximaal8 wedstrijden per seizoen in te vallen bij een reguliere senioren wedstrijd. Dit lidmaatschap komt per seizoen 2023/2024 te vervallen.

- Half Spelend Lidmaatschap (HSL): dit is een nieuwe lidmaatschapsvorm per seizoen 2023/2024. Je zit in een regulier team, traint met dat team zo veel je wil en je speelt maximaal elf KNHB-wedstrijden per seizoen met dit team mee. Je traint niet mee met de trimhockey.

- Niet-spelend lid: neemt geen deel aan actieve hockeyactiviteiten, maar wil graag lid zijn van de vereniging en heeft bovendien stemrecht op de algemene ledenvergadering

Let op: een seniorenteam bestaat met ingang van seizoen 2023/2024 uit minimaal zestien spelende leden (of minimaal vijftien plus twee keer HSL of minimaal veertien plus vier keer HSL).


Verplichtingen
- Leden van 16 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Indien men nog geen kaart heeft is men verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen.
- Ouders van juniorleden worden in geval van uitwedstrijden bij toerbeurt uitgenodigd de spelers te vervoeren.
- Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het zo nodig meedraaien van bardiensten.
- Ouders van juniorleden zijn verplicht op zaterdag enkele malen per seizoen een bardienst te vervullen, onder leiding van een barhoofd.

Kleding
Tijdens wedstrijden is het dragen van de door de Koninklijke Nederlandse Hockeybond voorgeschreven clubkleding verplicht. Hier staat alles over het AthenA tenue. Het dragen van scheenbeschermers en gebitsbescherming is verplicht. 
 
Vrijwilligerstaken / extra bijdrage aan het verenigingsleven
Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer seniorleden, juniorleden en/of ouders van juniorleden zich op enigerlei wijze voor de club willen inzetten. Op het inschrijfformulier kunt u uw keuze opgeven (meerdere mag ook, graag zelfs). De mogelijkheden zijn o.a. een bestuursfunctie, coach, trainer, scheidsrechter, barcommissie, jeugdcommissie, sponsorcommissie, technische commissie, organiseren evenementen, organiseren toernooien, materiaalcommissie.

Verzekeringen
Voor leden die door de vereniging als spelend lid van de KNHB zijn aangemeld is een aanvullende sportongevallenverzekering afgesloten.

Contributie
Voor de actuele contributie bedragen klik hier
   
Let op!
Voor de leden die meedoen aan de zaalhockeycompetitie geldt een extra contributie die jaarlijks wordt vastgesteld door de ALV. Klik hier voor de bedragen.
 
Vertrouwenspersonen Athena
Agenda
10-6  Laatste speeldag jeugd
10-6  Overleg Jongste Jeugd Dag
11-6  AthenA Dag Seizoen 22/23
13-6  ROC Sport & Bewegen
13-6  Bestuursvergadering
13-6  Nieuwe benjamins 2023-2024 informatieavo
14-6  ROC Sport & Bewegen
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren