1-_BOF9640.jpg 4-_MGL7434.jpg 5-_MGL7312.jpg 2-_BOF9658.jpg 7-_LEX7026.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sWachtlijst

Nieuwe inschrijvingen - informatie voor ouders

AthenA verheugt zich in een toenemende belangstelling. Dit betekent dat wij helaas veel meer aanmeldingen van jeugdleden krijgen dan we plaatsen tot onze beschikking hebben. Slechts enkele kinderen zeggen op, vaak in verband met een verhuizing. Met name bij de meisjes zijn de wachtlijsten lang.

Voor de jongste jeugdcategorie, de benjamins, van het seizoen 2022/2023 kunnen kinderen worden ingeschreven die zijn geboren op of na 1 oktober 2015 maar uiterlijk op 30 september 2016. Inschrijvingen voor die categorie tot en met 30 april zullen in aanmerking worden genomen bij de eerste plaatsingsronde in mei 2022.

 

Indien AthenA meer aanmeldingen krijgt dan er plaatsen beschikbaar zijn, hanteren wij de volgende plaatsingsvolgorde:
1. Broers en zussen van spelende (jeugd)leden, alsmede kinderen van spelende leden. Spelende leden zijn leden die op het moment van loting minimaal 1 vol seizoen lid zijn bij AthenA en na plaatsing van het aspirant-lid ook nog eens een jaar lid blijven (dus minimaal 2 volle seizoenen lid zijn).
2. kinderen van ouders die voor de vereniging belangrijke (vrijwilligers-)taken op zich nemen of die zich op een andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.
3. Bij een vrijgekomen plaats wordt geloot dan wel geplaatst op basis van de hierboven genoemde plaatsingsvolgorde.

Inzet ouders
AthenA is een hockeyvereniging waar veel taken door vrijwilligers verricht worden. Om de vereniging draaiende te houden is het noodzakelijk dat leden en ouders van leden hier een bijdrage aan leveren. Wij gaan ervan uit dat de kinderen, in principe, bij alle trainingen en wedstrijden aanwezig zijn en u daarmee rekening houdt in de agenda.
U kunt denken aan de volgende rollen en taken:
- Coach
- Teambegeleider
- Spelleider/scheidsrechter
- Trainer
- Categorieleider
- Organisator van toernooien 
- Wedstrijdsecretariaat
- Contactpersoon KNHB
- Lid van een commissie (als: Kantine, sponsor, arbitrage, lustrum, materialen, velden en terrein, evenementen, etc.

Bij de plaatsing en op diverse momenten zal naar uw belangstelling voor actieve inzet voor AthenA worden gevraagd.
 
Vertrouwenspersonen Athena
Agenda
8-2  Winter Hockey
8-2  KNHB District Noord-Holland
11-2  Clinic Atheense School O8/9
13-2  Hervatting Veld trainingen O12-18 eerste
13-2  Winter Hockey
15-2  Winter Hockey
15-2  Balkentoernooi O12/14/16/18
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren