2-_BOF9658.jpg 5-_MGL7312.jpg 1-_BOF9640.jpg 7-_LEX7026.jpg 3-_BOF9678.jpg 9-_MGL7836.jpg 8-DSCF2234.jpg 6-_MGL1174.jpg 4-_MGL7434.jpgVacature secretaris HC AthenA

Per aankomende ALV in november zal de huidige secretaris aftreden. We zijn daarom op zoek naar een actief lid die graag een steentje bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging.


De rol van een secretaris is breed en soms ook heel divers. Er is voldoende ruimte om hier een eigen invulling aan te geven. De secretaris is in ieder geval verantwoordelijk voor het voeren van correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur en voor het notuleren van algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Tevens lever je een bijdrage aan een juiste besluitvorming. Binnen de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de secretaris vallen de commissie sportiviteit en respect (S&R), de ledenadministratie en de vrijwilligerscommissie. Je bent een van de contactpersonen van de KNHB, onder andere voor de afhandeling van tuchtrecht maar tevens algemeen aanspreekpunt voor de vereniging. Je draagt tevens zorg voor registratie van alle contracten van trainers.


Je werkt intensief samen met de penningmeester en voorzitter aan diverse onderwerpen. De tijdbesteding als secretaris voor reguliere werkzaamheden is ca 4-8 uur per week, waarbij er een hogere tijdsbesteding in de aanloop naar de alv in juni en november zit. Daarnaast zijn er diverse extra activiteiten die mogelijk tijdelijk een hoger tijdsbeslag per week kunnen vergen.
Er is geen gewenst profiel voor deze rol, wel is het wenselijk om enige affiniteit te hebben met juridische zaken en ervaring te hebben met beleidsvorming. Verder helpt het zeker als je zelf hockeyt/hebt gehockeyd en als je de vereniging al een beetje kent.


Voor meer informatie over deze rol kun je contact opnemen met Luc Spin ([email protected]) of Albin Bronkhorst ([email protected]).
***
Wedstrijdschema's
Fluitschema's
Teams
Athena tweets
Agenda
18-6  Startbijeenkomst spelers selectie
18-6  Wiite rookbijeenkomst mb
18-6  informatieavond nieuwe Benjaminouders
19-6  Witte rooksessie Roos & Ryanne E-8
21-6  Witte rooksessie Jongens C
22-6  E-8tallen toernooi AthenA
23-6  E-6tallen toernooi AthenA
hele agenda

Alle Sponsoren