3-_BOF9678.jpg 5-_MGL7312.jpg 6-_MGL1174.jpg 7-_LEX7026.jpg 4-_MGL7434.jpg 1-_BOF9640.jpg 9-_MGL7836.jpg 8-DSCF2234.jpg 2-_BOF9658.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sSelectie procedure seizoen 2019-2020

Nieuwsafbeelding

Beste jeugdspelers en ouders,

Voorzichtig en gericht zijn we alweer aan het kijken naar volgend seizoen. Graag informeren we jullie over de komende tijd en het vernieuwde selectieproces richting de nieuwe teamindelingen. Let op: de informatie in deze brief geldt voor de ABC jeugd. Informatie over de D-categorie en jongste jeugd volgt.

Een aantal data waarmee alvast rekening kan worden gehouden. In het vervolg wordt dit toegelicht.

Data Terugkomen Teams De data worden nog geijkt met de kalender van de KNHB (volgt later)

Teams

Start Trainingen

Selectiegroep AB

Vanaf maandag 12 augustus

1eTeams C

Vanaf maandag 12 augustus

2eTeams C en 1e, 2een 3eteams D

Vanaf maandag 19 augustus

Overige Teams

Vanaf maandag 26 augustus

Datum opzeggen

Opzeggen van je lidmaatschap dien je voor 1 mei 2019te doen, per mail naar [email protected] Als je nu al zeker weet dat je wil stoppen, horen wij dit graag zo snel mogelijk, in verband met de aantallen en het mogelijk nieuw aannemen van kinderen voor volgend jaar.


Vernieuwd Selectieproces voor de ABC teams

Op HC Athena is er een goedlopend selectieproces waarbij iedereen wordt gezien en de kans krijgt zich in de selectie te spelen. Elk jaar opnieuw wordt het selectieproces geëvalueerd en wordt er gezocht naar verbeteringen. Uit de evaluatie van vorig seizoen zijn vier verbeterpunten naar voren gekomen:

 • Niet iedere speler komt even goed tot zijn/haar recht bij de selectietraining (spanning/blessure etc.). Hierdoor ontstaat er soms een vertekend beeld van de speler.

 • De selectiegroep is groot waardoor beoordelaars geen kans krijgen iedereen even goed te zien.

 • In de voorbereiding, voor de competitie in het nieuwe seizoen, zitten teams vaak met een incomplete groep omdat spelers nog op vakantie zijn op het moment dat de trainingen weer beginnen. Hierdoor beginnen teams niet voldoende voorbereid aan de competitie.

 • Kinderen ontwikkelen zich in de zomerperiode. Door het selectieproces al voor de zomer af te ronden kan deze zomerse ontwikkeling niet worden meegenomen in de selectie.


Het vernieuwde selectieproces heeft als kenmerk dat er gedurende een langere periode tijdens het seizoen door spelers meegetraind kan worden met hogere teams om deze spelers al vroeg op een ander niveau te zien spelen. Het uitgangspunt is dat er op basis van deze vele meetmomenten een groep van circa 30 spelers kan worden geformeerd die samen na de zomer de twee selectieteams per categorie gaan vormen (bij de C-categorie geldt dat deze twee teams al voor de zomer gevormd worden). Het vernieuwde selectieproces kent de volgende 6 fases:

 1. Het vaststellen van een groep spelers die in aanmerking komt voor een selectieteam

 2. Het maken van een schema op basis waarvan spelers gedurende het seizoen al kunnen meetrainen met hogere teams

 3. Het meetrainen van spelers met hogere teams waar door trainers/coaches/Technisch Hart zal worden gekeken in hoeverre een speler aan kan haken bij een hoger niveau

 4. Het creëren van een groep van circa 30 spelers (precies de twee selectieteams) en het trainen van die groep met elkaar. Trainers, coaches en Technisch Hart kunnen daar hun idee over de verhoudingen binnen de groep verder ontwikkelen.

 5. Tijdens de zomervakantie: Het trainen van de groep van circa 30. Op basis van kwaliteiten van spelers en hun aanwezigheid vanaf de gecommuniceerde terugkomdatum (die dus in de zomervakantie ligt) zullen de voorlopige team-indelingen gemaakt worden waarmee de teams hun voorcompetitie zullen spelen. De TC bekrachtigd de samenstelling van de teams.

 6. Na de voorcompetitie: Het eventueel wisselen van spelers tussen teams op basis van de kwaliteiten van spelers, gemeten en besproken door trainers, coaches, Technisch Hart, en TC.


Dit proces heeft de volgende voordelen ten opzichte van voorgaande jaren:

 • Doordat spelers al gedurende het seizoen mee kunnen trainen met hogere teams en daar bekeken worden door professionals is er niet alleen meer aandacht voor individuele spelers, maar is er ook een gerichtere beoordeling mogelijk omdat spelers ten opzichte van hun verwachte niveau kunnen trainen.

 • Er is een veel langere periode waarin er naar spelers gekeken kan worden waardoor er een beter gewogen beslissing genomen kan worden omtrent plaatsing van spelers.

 • Voor de indeling van de selectieteams wordt rekening gehouden met ontwikkeling van spelers tijdens de zomerperiode.

 • Voor de indeling van de selectieteams wordt rekening gehouden met het al dan niet op tijd terugkomen en meetrainen vanaf de gecommuniceerde terugkomdatum (die dus in de zomervakantie ligt).

 • Zelfs na de voorcompetitie bestaat de mogelijkheid om spelers te wisselen van team, mocht een speler toch niet op de goede plek zitten. Dit gebeurd natuurlijk in uitvoerig overleg met alle betrokkenen en op basis van goed onderbouwde beoordelingen die door professionals zijn opgedaan tijdens trainingen en wedstrijden tot en met de voorcompetitie.


Een aantal belangrijke laatste aanvullingen:
 • Voor de C-categorie geldt dat er al voor de zomer een definitieve selectie bekend zal zijn.

 • De datum waarop de trainingen voor de selectieteam-spelers weer beginnen is maandag 12 augustus. Dit is dus de datum waarop de selectieteam-spelers weer terug moeten zijn van vakantie en verwacht worden mee te trainen om tot een voorlopige teamindeling te komen.

 • Conform het jeugdplan van AthenA streven we ernaar teams samen te stellen op basis van niveau, instelling en inzet. Bij de samenstelling van de 1een 2eteams wordt geen rekening gehouden met wensen op sociaal gebied. Bij de overige teams kan rekening worden gehouden met wensen op sociaal gebied, al zal een kind nooit om sociale redenen in een hoger team worden geplaatst. Geef eventuele wensen s.v.p. voor 1 april door aan de categorieleiding!

 • We streven in de C naar 14 spelers per team en in de B & A naar 15 spelers per team. Dit kan tot de definitieve bekendmaking wijzigen, afhankelijk van totaal aantal spelers per categorie.

 • Meer informatie over het selectieproces bij de D-categorie volgt zo snel mogelijk.


Van Buiten?

Spelers die van buiten Athena zich aanmelden voor selectieteams moeten dat bij de categorieleiders doen voor uiterlijk 13 mei 2019 (Emailadressen: hcathena.nl Club Bestuur en Commissies). Door het Technisch Hart wordt daarna bepaald of de speler in aanmerking komt voor een plek in de selectie. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de beschikbare plekken in de verschillende lichtingen.

Vragen

Hopelijk draagt bovenstaande uitleg bij tot de duidelijkheid en transparantie over het nieuwe selectieproces en de teamindelingen. Als je hierover vragen hebt, kunt je contact met ons opnemen: via [email protected] of ons even persoonlijk aanschieten op de club.


Met vriendelijke groet,

TC Jeugd & Technisch Hart


Tom de Bruijn

Tijmen Vierhout

Renee van Aalderen

Martijn Taminiau


 


Agenda
21-10  SportWays hockeykampen
27-10  Lunch Dames 1 & Heren 1
2-11  CS+ praktijkmiddag
6-11  categorieleidersoverleg Junioren A tm C
24-11  TD
25-11  Algemene ledenvergadering
26-11  Scheidsrechtersexamen
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren