2-_BOF9658.jpg 5-_MGL7312.jpg 1-_BOF9640.jpg 8-DSCF2234.jpg 7-_LEX7026.jpg 4-_MGL7434.jpg 6-_MGL1174.jpg 3-_BOF9678.jpg 9-_MGL7836.jpgVacature Voorzitter HC AthenA

Nieuwsafbeelding

Na 6 jaar geeft onze voorzitter Luc Spin het stokje door. We zijn op zoek naar een verbindende voorzitter die samen met de andere bestuurders, vrijwilligers en leden verder vorm geeft aan de toekomst van HC AthenA waarin aandacht is voor onze vrijwilligers en onze cultuur.

Profiel Voorzitter HC AthenA

Als voorzitter geef je mede vorm aan het beleid van de vereniging en zorg je er samen met de andere bestuursleden voor dat het beleid door de commissies kan worden uitgevoerd en dat de cultuur, die AthenA zo bijzonder maakt, wordt gedragen.

Het (uit)dragen van de AthenAcultuur

- Je bent eerstverantwoordelijke voor het bewaken van de kernwaarden van AthenA:

Kwaliteit - wat we doen, doen we goed

Eigenheid - wat we doen, doen we op onze manier

Betrokkenheid - wat we doen, doen we samen en met aandacht voor elkaar

Duurzaamheid - wat we doen, doen we blijvend

- Je stimuleert ook een beleid waarin Gezondheid, Veiligheid en Openheid in al haar facetten een belangrijke plaats heeft

Vorm geven aan beleid

- Je zorgt voor integraliteit van de beleidsonderdelen, variërend van het Hockeybeleid, het beleid in de KantinA, het begrotingsbeleid, het Vrijwilligersbeleid etc. De afzonderlijke bestuurders zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor hun portefeuille, maar als voorzitter ondersteun je hen om tot een gezamenlijk clubbeleid te komen

- Je stelt de commissies in de vereniging optimaal in staat om binnen kaders beleid op te stellen en uitvoering te geven aan vastgesteld beleid

- Je bent samen met de overige bestuursleden eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, innovatie en -soms- de herijking van het clubbeleid 

- Je zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur en voor vervanging bij vertrek van bestuursleden

Het gezicht naar buiten

- AthenA staat vol in de samenleving. Dat betekent dat er relaties zijn en onderhouden worden met haar belangrijkste stakeholders (de KNHB en de Gemeente Amsterdam) en bijvoorbeeld inwoners uit de Watergraafsmeer en Diemen, onze buur-sportverenigingen en andere hockeyverenigingen.

- Je bent contactpersoon voor vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en (mogelijke) sponsoren 

- Je zorgt voor een goede samenwerking met Stichting Acropolis

Functie-eisen:

We zoeken iemand die, naast bestuurlijke vaardigheden, in staat is om AthenA de komende jaren naar een volgende fase te leiden. Na een pioniersperiode in het begin en een periode van grote groei daarna is de afgelopen jaren vooral gewerkt aan het neerzetten van een stabiele vereniging met sterke pijlers. Een club die " de grote dossiers”  inmiddels op orde heeft. De komende jaren kenmerken zich als een periode waarin vanuit die basis aandacht en ruimte is voor onze Vrijwilligers, onze Cultuur en de vragen die voor ons liggen bij het leiden van een vereniging van meer dan 2000 leden. Natuurlijk ben je daarin warm, betrokken, verbindend en nieuwsgierig van aard en houd je oog voor "het Eigene” van AthenA.

Informatie of interesse: neem contact op met 1 van de zittende bestuursleden (zie website onder Club/Bestuur&Commissies of in de app onder Meer/Zoek-leden) of mail aan [email protected]. Reageren uiterlijk zondag 10-3-2019.


Wedstrijdschema's
Fluitschema's
Teams
Athena tweets
Agenda
19-8  Hockeykamp Athena
19-8  Start trainingen 2e teams C en 1e en 2e
26-8  Start trainingen Jeugd alle overige team
26-8  Witte Rook Jongens A
27-8  Startbijeenkomst JJ trainers
28-8  ABNAMRO CUP
29-8  ABNAMRO CUP
hele agenda

Alle Sponsoren