5-_MGL7312.jpg 2-_BOF9658.jpg 4-_MGL7434.jpg 7-_LEX7026.jpg 1-_BOF9640.jpg
Wedstrijdschema's
Fluitschema'sMANAGER HOCKEY ORGANISATIE

Nieuwsafbeelding
Taken- en verantwoordelijkheden
In de rol van Manager Hockey Organisatie (betaalde functie) ben je verantwoordelijk voor alle hockey organisatorische processen. Een deel van deze processen vallen binnen het hockeybureau waar je, al dan niet ondersteund door vrijwilligers, verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de werkzaamheden. Andere werkzaamheden worden opgepakt en uitgevoerd door commissies, waar je afstemming mee hebt over de planning, voorbereiding, uitvoering en nazorg van de processen.

Trainers en Trainingen
- Begeleiden van de werving- en selectie betaalde en vrijwillige trainers (door het
technisch hart) en registeren van proces.
- Onboarden van nieuwe trainers: opstellen van contracten, opvragen relevante
gegevens, verrichten registraties/aanmeldingen, uitgifte van clubeigendommen en
instructie procedures (toegang, gedrag, rooster, ziek, uren etc),
- Offboarding van trainers die stoppen: bevestiging einde
dienstverband/samenwerking/dossiervorming en inname clubeigendommen
- Registreren en toewijzen van trainers aan teams; potentieel vacante posities
aanmerken voor werving en selectie
- Afstemmen opzet trainingsprogramma per categorie met technisch hart (jaarlijks)
- Ophalen en registreren beschikbaarheid trainers
- Opstellen, afstemmen en communiceren van een trainingsschema met technisch
hart, trainers en teams
- Afstemmen trainingsschema met veldencommissie (licht- & besproeiingsinstallaties en huur velden bij gemeente)
- Zorgen voor juiste urenregistratie door trainers en afstemmen van tijdige betaling van trainers met het administratiekantoor en de penningmeester
- Begeleiden van beoordelingsrondes van betaalde en vrijwillige trainers (door het
technisch hart), bewaken planning, verslag en acties en bijhouden van het
‘trainersdossier’

Leden en Teams
- Afstemmen en coördineren van de processen rondom opzeggingen, aanmeldingen,
wachtlijsten en aanwijsplekken (ism ledenadministratie)
- Begeleiden en organiseren van selectieprocessen (door het technisch hart en de
technische commissies)
- Coördinatie inrichting en beheer van een spelervolgsysteem (ism het technisch hart)
- Coördineren, registreren en communiceren van de definitieve teamindelingen
- Organiseren en coördineren van de witte rook bijeenkomsten en verwerken van de
informatie die deze bijeenkomsten opleveren
- Rappelleren van teams met ontbrekende namen achter rollen of ongewenste
dubbelrollen
- Afstemming van uitgifte teammaterialen (ism de materialencommissie)

Competitie
- Teaminschrijvingen bij de bond (ism technische commissies jeugd en senioren)
- Coördineren en afstemmen van wedstrijd- en arbitrageplanningen zaterdag- en
zondag (ism de wedstrijdsecretariaten en arbitrage commissie)
- Afstemmen van wedstrijd- en inhaaldagen met Kantina-, zaterdagcoördinatie- en
accommodatie- en veldencommissie

Zaal-, winter-, zomer- en vakantieprogramma 
- Opstellen en coördineren van zomer- en winterprogramma’s op de club en in de zaal.
- Opstellen van zaaltrainingschema (ism de zaalcommissie)
- Coördineren en afstemmen van zaalwedstrijd- en arbitrageplanningen
- Organiseren van vriendschappelijke wedstrijden/trainingen buiten het seizoen
- Ontvangst en afstemming verzoeken van gebruik velden door teams, commissies en externe partijen
- Bijhouden en communiceren van veldenplanning en afstemming met KantinA- en
accommodatie- en veldencommissie.

Algemeen
- Opstellen, afstemmen en bewaken van de jaarkalender met alle
hockeyorganisatorische processen
- Verwerken van alle relevante registraties en informatie overdrachten richting de
hockeybond
- Inrichten en beheren van de LISA applicatie, andere relevante tools en Google
omgevingen
- Verzorgen van relevante rapportages en inzichten ten behoeve van het bestuur en
commissies
- Begeleiden van vrijwilligers in het hockeyorganisatie domein
- Voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen
- Uitzetten en coördineren van hockeyorganisatorische acties tussen het hockeybureau en commissies in het hockeyorganisatie domein

Interesse
De vacature staat 14 dagen open. Je kunt tot uiterlijk tot 21 juli reageren via  [email protected] Gesprekken met kandidaten worden na 21 juli ingepland. 

Vertrouwenspersonen Athena
Agenda
16-7  Zomervakantie Regio Noord
28-8  Oefenwedstrijden Senioren
29-8  Start trainingen jongste jeugd deze week
30-8  Informatieavond oudertrainers woensdag e
3-9  Start competitie land.(sub)top A en B
3-9  Polderdag voor de jeugd
4-9  Oefenwedstrijden Senioren
hele agenda
Athena tweets
Privacy

Alle Sponsoren